Nieuw in 2017: afdeling klantbelang

In contact met de wijk

Het servicekantoor krijgt in 2017 een afdeling klantbelang. De afdeling begeleidt cliënten naar nieuw aanbod, verzorgt marketingcommunicatie en regelt de contractering met zorgkantoren en gemeenten. Daarnaast helpt klantbelang locaties om als ambassadeurs van Philadelphia verbinding te leggen met de wijk. Ook ontwikkelt de afdeling nieuwe diensten en producten met eigen deskundigen, netwerkpartners en ketenpartners zoals de verslavingszorg, GGZ en collega VG-organisaties.

Klantreis in kaart

Een van de activiteiten van deze nieuwe afdeling van het servicekantoor is om de klantreis van de verschillende doelgroepen in kaart te brengen om duidelijk te maken hoe de klant de dienstverlening beleeft. De afdeling helpt zo beter letten op wat bestaande en nieuwe klanten willen en vertaalt dit in nieuwe zorgconcepten voor nieuwe doelgroepen. In 2017 deed klantbelang haar eerste ervaring op met het samenwerken met zorgkantoren op basis van vertrouwen in plaats van verantwoording.

Aandacht met plezier

Met elkaar maak je er een feest van Aandacht van mens tot mens en plezier in de dagelijkse dingen. Daarin wil Philadelphia het verschil maken. Dat gebeurde in 2017 opnieuw bij grote evenementen zoals het landelijk voetbaltoernooi, de Week van de Zorg en de Open Dag van de Zorg, tijdens (studie)dagen voor clusters en vooral op locatie. Medewerkers en vrijwilligers wisselden onderling ideeën, verhalen en ervaringen uit via het populaire online en offline platform ‘Hé, ik heb een idee’.