Kernwaarden

Aandacht en plezier

Cliënten krijgen bij Philadelphia professionele zorg en begeleiding. Daarnaast willen we bekend staan om de aandacht die we geven én het plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens. Voor de dingen die voor cliënten belangrijk zijn. Plezier in de alledaagse dingen maakt gewone momenten bijzonder. Dat geeft inspiratie en energie. Aan cliënten én aan onszelf.

Professionaliteit

Als lerende organisatie blijven we onszelf ontwikkelen. Onze professioneel geschoolde medewerkers krijgen ruimte voor scholing om hun vakkennis bij te houden. We werken vanaf de eerste kennismaking met wetenschappelijke en beproefde strategieën voor behandeling en begeleiding. En we werken actief samen met collega zorginstellingen, hogescholen en universiteiten.

Verantwoordelijkheid

Mensen met een beperking kunnen kwetsbaar zijn. Toch moeten ze zoveel mogelijk zelf (kunnen) doen. Of met hulp van hun netwerk. Daarom geven we waar mogelijk ondersteuning met de handen op de rug. We zijn er wanneer het nodig is. Samen met ouders of belangenbehartigers. En we werken vanuit het belang van de cliënt.

Passie

De een noemt het liefde, de ander geloof. Wij noemen het: doen wat nodig is. Je moet het willen en er echt voor gaan. Het is immers zwaar werk, fysiek en emotioneel. Wat je ervoor terugkrijgt is van onschatbare waarde. Zo zijn we er samen met de cliënt trots op als hij een goede dag heeft, voor de eerste keer zonder hulp kan eten of een medaille wint op een sportevenement.