Kenniscentrum, wetenschapsagenda

Wetenschappelijke basis

Philadelphia werkt op verschillende manieren aan een wetenschappelijke onderbouwing bij het kiezen van de beste behandeling en begeleiding. Daarvoor werken we samen met collega zorginstellingen, hogescholen en universiteiten in onderzoek naar gezondheid, participatief actieonderzoek en innovaties. Voor kleiner praktijkonderzoek werken we met studenten. Een speciale wetenschapsraad denkt en beslist mee over de koers van het wetenschappelijk beleid.

Onderzoek naar muziek

In 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het promotieonderzoek ‘Muziek’. Dit onderzoek bestudeert de effecten van actief muziek maken bij volwassen cliënten met een lichte verstandelijke beperking op de kwaliteit van leven. Begeleiders zullen een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Prof. Dr. Erik Scherder van de Vrije Universiteit Amsterdam en Prof. Dr. Xavier Moonen van de Universiteit van Amsterdam.