Inzet vrijwilligers en mantelzorgers

500 nieuwe vrijwilligers van start

In 2017 kreeg Philadelphia er 500 nieuwe vrijwilligers bij. Dankzij vrijwilligers kunnen cliënten in 2017 nieuwe vaardigheden leren of deelnemen aan sociale activiteiten, sport of muziek. Het zorgt voor meer levensplezier bij cliënten en een groter sociaal netwerk. Een derde van de vrijwilligers zet zich specifiek in voor één cliënt. Begeleiders coördineren de inzet van vrijwilligers, waarbij ze de wensen en voorkeuren van cliënt en vrijwilliger op elkaar afstemmen.

Samenwerken met verwanten

Philadelphia wil medewerkers en verwanten helpen om beter samen te werken. In 2017 is daarom de training ‘Samenwerken met verwanten’ gestart. De training voor medewerkers geeft aandacht aan samenwerken met verwanten, een goede relatie opbouwen en in gesprek gaan met verwanten. De training helpt medewerkers en verwanten om samen de zorg en dienstverlening aan cliënten te verbeteren.