Ict en informatiebeveiliging

Hoeksteen voor samenwerking en innovatie

Als je cliënten, verwanten en medewerkers meer en beter wilt laten samenwerken stelt dat de zwaardere eisen aan de ict-omgeving. Denk daarbij aan sociale robotica, DigiContact, het elektronisch cliënt dossier of slimme nachtzorg. Daarom was de focus van de afdeling ict en informatiebeveiliging in 2017 gericht op de voorzieningen die nu en in de toekomst nodig zijn. De afdeling werkt daarbij meer en intensiever samen met andere afdelingen om samen oplossingen op maat te ontwikkelen.

Inzicht in gegevens

In 2017 werd de techniek vernieuwd die zorgt voor management informatie en business intelligence op organisatieniveau. Daarbij is met alle belanghebbenden samengewerkt om gegevensverwerking te verbeteren en presentatie in dashboards voor te bereiden die het mogelijk maakt om snel gegevens op verschillende detail niveaus te bekijken. Het is een opmaat voor de toepassing van business intelligence en big data binnen Philadelphia.

Goede beveiliging

Professionele zorg en begeleiding vereist adequate informatiebeveiliging. De afdeling ict en informatiebeveiliging heeft daarom in 2017 de technische voorbereidingen getroffen voor een verdere verbeteringsslag, bijvoorbeeld door het uitrollen van de mogelijkheid om het uitwisselen van bestanden met derden te beveiligen. In 2017 is ons informatiebeveiligingsbeleid ISO 27001 gecertificeerd. Voor 2018 is een plan opgesteld om het bewustzijn over informatiebeveiliging bij medewerkers verder te vergroten.

Digitalisering versnellen

We gaan een samenwerking aan met het IT-bedrijf Cisco om digitalisering in de zorg te versnellen. Het doel is een nog betere leefomgeving en het vergroten van de zeggenschap voor mensen met een beperking, het ontlasten van medewerkers en hen voor te bereiden en te bekwamen in de digitalisering. Het partnership sluit aan bij het overheidsprogramma Digitale Versnelling Nederland en past binnen het interne programma DOE-IT.