Lydia trok twee weken op met Phi, de sociale robot . Ze vond het vooral gezellig.

Het beste uit jezelf

In 2017 werkte Philadelphia dag en nacht om cliënten te helpen het beste uit zichzelf te halen. Steeds opnieuw met aandacht en plezier! Dat deden we met ouders, vrijwilligers en met bevlogen zorgprofessionals. Als je locaties bezoekt, voel je direct hoe die samenwerking zorgt voor een warme omgeving waarin zorg en aandacht centraal staan. Die beleving willen we nog lang mee blijven geven aan onze cliënten. Daarom onderzoekt Philadelphia actief nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken.

Met aandacht en plezier. Ook morgen.

We willen dat cliënten bij Philadelphia nu en in de toekomst professionele en warme zorg en begeleiding krijgen. Daarnaast willen we bekend blijven staan om de aandacht die we geven én het plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens. Voor de dingen die voor cliënten belangrijk zijn. Plezier in de alledaagse dingen maakt gewone momenten immers bijzonder. Dat geeft inspiratie en energie. Aan cliënten én aan onszelf. Daar gaan we voor.

We blijven met elkaar in gesprek

We geven begeleiding om mensen zo veel mogelijk zeggenschap en regie over hun eigen leven te geven. Daarom luisteren we naar de wensen en behoeften van cliënten. En blijven cliënten, familie en medewerkers op alle niveaus in onze organisatie meepraten, -denken en -beslissen. Ook over de sociale robot, die Lydia in 2017 uitprobeerde. De toekomst van de gehandicaptenzorg is immers iets dat we samen vormgeven.

We ondersteunen zelforganisatie

Met De Bedoeling zet Philadelphia in op een bewuste manier van anders, regelarm werken. In 2017 hebben we met dit programma vervolgstappen gezet richting zelforganisatie. Tachtig teams hebben het festival ‘De bedoeling, het werkt!’ bezocht. Het leerhuis van Philadelphia helpt medewerkers met een bijzonder aanbod om aan hun vakmanschap te blijven werken en krijgt daarvoor de Academy award. Om de beweging naar zelforganisatie te ondersteunen, richten we onze serviceorganisatie verder in naar klantbelang, medewerkerbelang en organisatiebelang.

Aandacht voor samenleving en omgeving

Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving, zichtbaar zijn, participeren, kansen zien, pakken en groeien. Daar draait begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken. We hebben onze sociale voetafdruk vergroot en wisten door duurzame inkoop en energiebesparing onze CO2 uitstoot te reduceren.

Kwaliteit in menselijke ondersteuning

2017 is ook een jaar waarin 94% van de cliënten van Philadelphia aangeven dat Philadelphia hen goed of top! helpt om het beste uit zichzelf te halen. Van de verwanten vindt 93% dat Philadelphia het goed of top! doet. Het is ook het jaar waarin cliënten elkaar interviewen over de kwaliteit van de ondersteuning en waarin het programma Goed Vertegenwoordigd gestart wordt, dat ervoor zorgt dat cliënten goede wettelijke vertegenwoordiging krijgen.

Dank voor de samenwerking

We danken cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers voor het vertrouwen en de steun die we krijgen. Wij willen hen hartelijk danken voor de bijzondere samenwerking.

 

     
Greet Prins
voorzitter raad van bestuur
Jeroen van de Pas
lid raad van bestuur
Han van Esch
lid raad van bestuur