Gedragscode en klokkenluidersregeling

Gedragscode

Philadelphia ondersteunt cliënten met aandacht en plezier. Dat doen we samen met anderen. In onze gedragscode hebben we vastgelegd welk gedrag wij belangrijk vinden in de communicatie met cliënten, belangenbehartigers, mantelzorgers, vrijwilligers, externe relaties en elkaar. In ons leerhuis is een e-learning module aanwezig over de gedragscode.

Klokkenluiders regeling

Rondom het melden van misstanden hanteert Philadelphia een klokkenluidersregeling. In 2017 zijn er geen meldingen ontvangen.