Financieel beleid

Na een doorlichting van het financiële domein in 2016, is in 2017 verder gewerkt aan de verbetering van processen binnen de administratieve ketens en de implementatie van de financiële systemen Exact en ProActive. In de tweede helft van 2017 is gestart met het inrichten van een Business Intelligence systeem (BI), waarmee prestaties en resultaten vanuit de vier organisatiewaarden (cliëntwaarde, zorgwaarde, medewerkerswaarde en financiële waarde) in samenhang en per locatie weergegeven kunnen worden. In het eerste kwartaal van 2018 is dit systeem organisatie breed ingevoerd.