Dit waren we van plan

 • Een resultaat van 2% (ambitie 2,5%) met op alle niveaus ‘break-even’.
 • Administratieve en werkprocessen sneller laten verlopen met betere ict.
 • Meer stuurinformatie uit cijfers genereren, met betere invoer aan de bron en ondersteuning in de lijn door control.
 • ‘Financiële waarde’ in een overzicht presenteren, samen met de andere organisatiewaarden.
 • Meer collega’s uit verschillende organisatieonderdelen betrekken bij projecten.

Dit ging goed

 • 90% van de locaties en teams hebben minimaal ‘break-even’ gedraaid. Bij de locaties waar nog geen 'break-even' wordt gedraaid zijn acties ingezet om dat alsnog te realiseren.
 • Het financiële systeem is vervangen.
 • Informatiebeveiligingsbeleid getoetst en ISO 27001 gecertificeerd.

Hier hebben we van geleerd

 • Basis(gegevens) op orde houden is een aandachtspunt. Dat doen we door te werken aan het 'Huis op Orde'
 • Communicatie over nieuwe systemen en hulpmiddelen (‘dashboards’) vraagt meer aandacht.
 • Bij 10% van de locaties is nog geen break-even gedraaid. Hier zijn acties ingezet om het alsnog te realiseren.