Expertisecentrum

Methodiek uitbouwen

In 2017 werd vanuit het Expertisecentrum verder ingezet op specialisatie in de methodieken die Philadelphia gekozen heeft. Zo vond er scholing en bijscholing plaats op LACCS, Belevingsgerichte zorg, Active support, Competentiegericht werken, Handelingsgerichte diagnostiek, Communicatieprofiel, de Ass wijzer en Triple-C. Om de kwaliteit van ondersteuning en behandeling verder te borgen werd er ingezet op methodisch/mediërend en multidisciplinair werken.

Aandacht voor specifieke thema’s

Behandelaars krijgen vaker specifieke zorg gerelateerde vragen over thema’s als verslaving, rouw en verlies, beweging, slapen en pijn. Deze onderwerpen hebben in 2017 extra aandacht gekregen. Er is een pijnteam in oprichting dat in het tweede kwartaal van 2018 operationeel zal zijn. Ook in dit team werken gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, psychodiagnostisch medewerkers en verpleegkundigen samen om medewerkers vanuit alle clusters te ondersteunen.

Leerbaar en weerbaar blijven

Social media hebben over het algemeen een zeer verrijkend effect op het leven van cliënten. Tegelijkertijd komen er ook nieuwe risico’s bij, zoals internetpesten, grooming en sexting. Trainers op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit zijn daarom in 2017 begonnen met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en trainingen voor medewerkers en cliënten rond het thema relaties, intimiteit en seksualiteit. In 2018 zal de methodiek nog verder worden doorontwikkeld.