Clusters en serviceorganisatie

Wij werken in heel Nederland

In heel Nederland begeleiden wij mensen met een verstandelijke beperking. Onze zorg voor cliënten is altijd en overal maatwerk. De een heeft genoeg aan enkele uren begeleiding per week, de ander heeft dagelijkse, intensieve zorg nodig. Weer iemand anders een logeeradres, dagbesteding of een vorm van begeleid werken. Bekijk op onze digitale locatiegids online al onze locaties in Nederland.

Groot en toch kleinschalig

Cliënten van Philadelphia krijgen begeleiding en ondersteuning van begeleiders die ondersteund worden door een landelijk netwerk van deskundigen. Gedragsdeskundigen, paramedici, vaktherapeuten en andere specialisten werken lokaal, werken lokaal, vanuit regiokantoren en het servicekantoor in Amersfoort. Philadelphia werkt met drie werkgebieden, die we clusters noemen. 2017 was een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen binnen de clusters. We staan hieronder stil bij enkele opvallende gebeurtenissen per cluster.

Zorg & Wonen

De regio’s van Zorg & Wonen gaven in 2017 elk op hun eigen manier invulling aan de strategische thema’s van Philadelphia. Met ondernemerschapsdagen voor medewerkers, bijeenkomsten rond digitalisering en kennismakingsdagen voor nieuwe medewerkers. In dit cluster werd volop aandacht besteed aan het werken vanuit waarden aan de hand van de zorgvisies. Veel medewerkers in de regio bezochten speciale filmbijeenkomsten over omgaan met agressie. Een groeiende trend binnen Zorg & Wonen is het organiseren van regionale cliëntenfeesten, waarin muziek, aandacht en plezier centraal staan.

Intensieve Zorg

Het cluster Intensieve Zorg werkte in 2017 de zorgvisies uit en voerde ze in op locatie. Doel was om beter in te spelen op de behoeftes van cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn, moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen, oudere en jonge cliënten. De zorgvisie werd ook vertaald in trainingsmiddelen door het leerhuis. Het team complexe casuïstiek werd opgezet, dat teams ondersteunt die hulp kunnen gebruiken bij het ondersteunen van een cliënt met complex gedrag. Het team geeft praktijkadvies en kortdurende ondersteuning aan begeleiders. Voor problemen die niet op locatie kunnen worden opgelost heeft Philadelphia in sommige regio’s crisisbedden beschikbaar. Daarnaast werd een gespecialiseerd verpleegkundig team ontwikkeld dat binnen en buiten Philadelphia kan worden ingezet. Het jaar stond verder in het teken van verder gaande professionalisering en scholing binnen het cluster.

Werk & Begeleiding

Het cluster Werk & Begeleiding schreef in 2017 zwarte cijfers. Daarmee laat het cluster zien dat het huis op orde is. Ook op het gebied van certificering, medezeggenschap, teamreflectie en zelforganisatie zet het cluster stappen vooruit. Daarnaast verbetert Werk & Begeleiding in 2017 de samenwerking met lokale partners. Het cluster verbeterde ook de medezeggenschap van cliënten en nam via regelarm werken ook de eerste stappen in de richting van zelforganisatie.

Serviceorganisatie

2017 is het jaar waarin Philadelphia haar serviceorganisatie anders inricht en inzet op een nieuwe cultuur die gebaseerd is op de principes van hostmanship. De locaties van Philadelphia krijgen nu centrale ondersteuning vanuit de units van de serviceorganisatie: klantbelang, medewerkerbelang, organisatiebelang en projecten en innovatie. In 2017 werd ook begonnen met een centrale servicedesk die medewerkers snel en accuraat antwoord geeft op vragen over de dienstverlening in de volledige breedte. In 2017 werd in de serviceorganisatie ook meer gewerkt vanuit de principes van het agile werken om sneller en efficiënter samen te kunnen werken in multidisciplinaire teams.