Cliëntervaring

7.600 keer praten over Philadelphia

Philadelphia vroeg in 2017 aan ruim 7.600 cliënten en verwanten hoe ze de zorg- en dienstverlening ervaren. Hiervoor werd ‘Dit vind ik ervan!’ gebruikt, een open gespreksvorm tussen medewerker en cliënt of familielid aan de hand van tien herkenbare levensthema’s. Meer cliënten geven ons een ‘Top!’ of een ‘Goed’ dan voorgaande jaren als het gaat over vrijwel alle thema’s.

Meer cliënten geven ons in 2017 een ‘Top!’ of een ‘Goed’ als het gaat over vrijwel alle thema’s van ‘Dit vind ik ervan!’

Positieve resultaten

Het lijkt hiermee dat het ingezette beleid voorzichtig positieve resultaten begint op te leveren. Voor cliënten in alle clusters hebben de thema’s ‘Gevoel’ en, in mindere mate, ‘Doen’ prioriteit, als het gaat om gewenste verandering en belang. Het thema ‘Gevoel’ werd ook in 2016 al herkend als aandachtspunt en zal ook in 2018 extra aandacht krijgen. Het thema dat voor verwanten net zoals vorig jaar prioriteit heeft het thema ‘Lijf’. Het leerhuis biedt hiervoor verschillende modules aan die cliënten helpen bij het werken aan een gezonde leefstijl.

 

94 Procent van de cliënten en 93 procent van de verwanten vindt dat Philadelphia ‘Top!’ of ‘Goed’ helpt om het beste uit cliënten te halen.

Het beste uit jezelf

Aan cliënten en verwanten hebben we, naast de dialoog over de thema’s van ‘Dit vind ik ervan!’, gevraagd hoe goed we erin slagen om cliënten het beste uit zichzelf te laten halen. 94% van de cliënten en 93% van de verwanten die antwoord hebben gegeven op deze vraag, vindt dat Philadelphia ‘Top!’ of ‘Goed’ helpt om het beste uit 25 cliënten te halen. ‘Dit Vind ik ervan!’ wordt inmiddels gebruikt bij 30 zorgverleners.

Zeggenschap

Cliënten interviewen cliënten

In hoeverre kun je als cliënt beslissen over je eigen leven? In 2017 deed een team van elf cliënten een reeks interviews met 220 medecliënten tussen de 20 en de 59 jaar binnen alle drie de clusters van Philadelphia. Onderwerp van de vraaggesprekken -van cliënten onder elkaar- waren zorg gerelateerde thema’s zoals rechten, kiezen, beslissen, regels, voor jezelf opkomen, hulp en aandacht, het beraad en de afsprakenkaart.

Meer zelf beslissen

Een van de uitkomsten van de vraaggesprekken is dat veel cliënten het moeilijk vinden om te praten over problemen die ze met zorg en regels hebben, zoals huisregels, interventies door begeleiders of het moeten uitstellen van de hulpvraag tot de begeleider tijd heeft. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid en het ontwikkelen van instrumenten zoals de praatplaat, waarmee de cliënt op zijn eigen manier wensen in beeld kan brengen. Voor 2018 staat een vervolgtraject gepland dat dieper ingaat op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de cliënt.