Jens en Jaco hebben leren koken. Als je zelfstandig wilt wonen, moet je immers ook kunnen koken. 

Dit waren we van plan

 • De afdeling klantbelang inrichten om direct te werken vanuit het belang van onze cliënten.
 • De klantreis van cliënten in beeld brengen om beter hun achtergronden te kunnen begrijpen.
 • Aandacht en plezier centraal stellen in het alledaagse leven.
 • Muziekexperts en ‘muziekmotors’ inzetten om muziek actief in te zetten in de regio’s.
 • Om beter rekening te houden met de belangen van de cliënt, wordt de afdeling klantbelang ingericht.

Dit ging goed

 • Ruim 7.600 cliënten en verwanten vertelden ons hoe ze de zorg- en dienstverlening ervaren. Dit helpt ons om ons werk beter te doen.

 • Werk maken van zinvolle en leuke werk- en dagbesteding en leer-werktrajecten onder de noemer ‘Mijn Talent’ en ‘Mijn Werk’.

 • Ouders en verwanten geven aan dat de sfeer op regelarme locaties beter is en dat ze zien dat cliënten merkbaar groeien.

 • De nieuwe dagbestedingsvorm Mijn Werk stimuleert cliënten om vrijwilligerswerk te doen in andere organisaties of bedrijven waardoor ze meer meedoen in de samenleving.

 • Het werken met en aan Mijn Talent levert veel enthousiasme en plezier op.

Hier hebben we van geleerd

 • Philadelphia wil meer regie op innovatie en projecten en deze beter laten aansluiten op de zorgvisie van Philadelphia.

 • Uit onderzoek blijkt dat ook in 2017 cliënten aangeven dat ze moeite hebben om over het thema 'gevoel' te praten. Dit thema krijgt in 2018 extra aandacht.