Dit waren we van plan

 • Zorgvisies opstellen die beter rekening houden met de verschillen tussen doelgroepen
 • Collega’s in de hele organisatie kennis laten maken met regelarm werken
 • Anders onderzoek doen naar onze manier van zorg verlenen
 • Meer teams helpen die tegen problemen aanlopen
 • Werk maken van een regelarm kwaliteitskader

 

Dit ging goed

 • De nieuwe vijf zorgvisies zijn klaar voor implementatie in 2017
 • De Proeftuin Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
 • Er worden drie promotieonderzoeken gedaan naar zorg
 • Meer medewerkers schakelden het expertisecentrum in

 

Hier hebben we van geleerd

 • Door de waarden die we belangrijk vinden helder per doelgroep te omschrijven, kunnen we die met elkaar en met anderen delen en bespreken. Dat zorgt voor gemeenschappelijke uitgangspunten in ons werk en maakt duidelijk waar Philadelphia voor staat.
 • Cliënten moeten betrokken worden bij het toetsen van onderzoeksvragen