Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

(Be)leven in de wijk

(Be)leven in de wijk. Wat verstaan we daaronder?

Het zorglandschap is in beweging en Philadelphia beweegt mee. Dat betekent dat we voortdurend bekijken hoe ons aanbod past binnen de veranderende omgeving en welke mogelijkheden er zijn om te optimaliseren. Dit heeft geleid tot drie nieuwe concepten. De concepten geven, ieder op een ander wijze, invulling aan de behoefte om zorg en begeleiding te ontvangen in de thuissituatie. Dit wordt waar nodig gecombineerd met opvang en/of tijdelijk verblijf binnen een woonlocatie.

Dit zijn de drie concepten:

  • Beschut thuis | Beschermd verblijf
  • Intensieve zorg | Langer thuis
  • Satelliet wonen

Daarnaast is community building een belangrijk thema voor Philadelphia. De buurt is de plek waar cliënten en buren elkaars talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Waar je allereerst buurman of buurvrouw bent en je (hopelijk) op basis van gelijkwaardigheid meedoet. De buurt is de plek waar gezelligheid te vinden is in een soms eenzaam bestaan. Daar is meer voor nodig dan we tot nu toe dachten.

Cliënten van Philadelphia zijn gewoon buurtbewoners, veelal kwetsbaar, verbonden met de zorginstelling. Daarmee hebben we als organisatie een opdracht: wij geloven dat het belangrijk is om van betekenis te zijn voor elkaar. Dat maakt dat we ons willen inzetten in en voor de buurt en dat dat moet passen binnen ‘onze’ context.

De ABCD- aanpak (Asset Based Community Development) spreekt ons daarbij aan, een internationaal succesvol gebleken benadering met inbedding in Nederland. Waar het draait om het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Lees in het inspiratieboek Community Building onze eerste ervaringen met dit concept. In 2023 hebben we een vervolg uitgebracht op dit inspiratieboek waarin we dieper in gaan op concept.

Beschut thuis | Beschermd verblijf

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) willen vaak graag zo zelfstandig mogelijk wonen. Ze worden daarbij gehinderd wanneer er psychische problemen spelen. Als ze daarvoor in een beschermde omgeving de juiste behandeling en begeleiding krijgen, kunnen ze daarna de stap naar zelfstandigheid maken.

Philadelphia biedt tijdelijke woonplekken binnen haar woonlocaties, waarbij de bewoners getraind worden om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Uitstroom vindt plaats naar zelfstandige woningen, gespikkeld wonen, omklapwoningen.

De woning waarin men de stap naar zelfstandigheid zet, staat in een veilige omgeving, waar men naar elkaar omkijkt en activiteiten met elkaar onderneemt.

Intensieve zorg | Langer thuis

Gezinnen waarin een kind met een intensieve zorgvraag opgroeit hebben het niet altijd gemakkelijk. Ook de vraag hoe het in de toekomst moet geeft extra druk. Aan de ene kant willen de ouders hun kind zo lang mogelijk thuis blijven verzorgen. Aan de andere kant wordt de druk op het gezin langzaam maar zeker te groot. Ook het regelen van de benodigde zorg kost veel tijd en energie. Philadelphia kan de zorg thuis organiseren, logeermogelijkheden regelen en zorgen voor dagbesteding. Alles met respect voor de waarden en gebruiken binnen het gezin. Zo komt het gezin in balans, met voldoende aandacht voor alle gezinsleden.

Satelliet wonen

We hebben cliënten die vanuit hun ontwikkeling best een volgende stap naar zelfstandigheid kunnen maken. De stap naar helemaal zelfstandig wonen is echter te groot. Wonen in dezelfde buurt als een Zorg en Wonen-locatie is wel haalbaar.

Gewoon net als ieder ander en zonder ‘zorgstempel’. Een deel van deze doelgroep heeft nog wel de directe nabijheid nodig van begeleiders. Een combinatie van zelfstandig wonen én begeleiders in de directe nabijheid, in combinatie met DigiContact, is dan het meest passend. Soms is qua begeleiding alleen DigiContact voldoende. Dan dient de woonlocatie alleen als plek om een praatje te maken, mee te eten of aan andere activiteiten mee te doen.