Stel, je wilt werken aan je visie als team. Denk je er dan aan om het LSZ te bellen? Of als er een aantal medicatie-incidenten is geweest, vraag je dan het LSZ om mee te kijken? Je bent leidinggevende van twee teams die worden samengevoegd. Plan je een sessie met het LSZ in?

Het antwoord is natuurlijk ja! Het LSZ (Landelijk Serviceteam Zorg) ondersteunt teams in hun ontwikkeling. Op zorglocaties en op het Servicekantoor. In januari 2015 is het LSZ opgericht als ondersteuning voor teams. Inmiddels bestaat het LSZ dus vijf jaar en dat is reden voor een feestje.

Preventief

Dominique Karssemakers (consulent) en Miranda Riezebos (coördinator en consulent) werken samen met zeven andere collega’s binnen het LSZ. ‘Vijf jaar geleden waren we minder bekend. Teams komen nu eerder naar ons toe, waardoor we steeds vaker preventief worden ingezet. Daar zijn we wel trots op. Zoals bij een verhuizing. Er kan dan van alles loskomen; je moet iets achterlaten, je gaat naar iets nieuws, hoe gaan cliënten ermee om? Teams die zich dat realiseren, vragen ons voor een sessie. Daarnaast merken we dat teams die vastlopen in het proces van zelforganisatie ons weten te vinden. Ook in tijden van corona, want zelfs op afstand en online kunnen we toegevoegde waarde bieden. Misschien wel meer dan je zou verwachten.’

Cadeautje

‘Onze aanwezigheid wordt vaak als een cadeautje ervaren. Als we aan de slag gaan, hebben we regelmatig individuele gesprekken met alle teamleden. Dat iemand zijn of haar verhaal mag doen, die onverdeelde aandacht, dat waarderen mensen enorm. Alleen door te luisteren kun je al zoveel bereiken, dat merken we elke keer weer. Soms is het namelijk gewoon zwaar. Op een locatie met veel personeelswisselingen en een zware doelgroep zagen mensen het echt niet meer zitten. Er was zoveel te doen dat medewerkers niet meer wisten waar ze moesten beginnen. Tijdens een teambijeenkomst zei iemand “dank jullie wel, ik zie door de bomen het bos weer”. Daar doen we het voor. Helderheid creëren, stappen zetten, zodat een team weer zelf verder kan.”

In overleg met het team

Het is trouwens niet zo dat er een vast format klaarligt voor teams die het LSZ inschakelen. ‘Er zijn bijvoorbeeld niet altijd individuele gesprekken. We bekijken iedere keer in overleg met het team wat de beste vorm is. Misschien werkt een groepsgesprek veel beter. De trajecten verschillen. De meeste teams schakelen ons rechtstreeks in, maar soms komt een locatiemanager bij ons op advies van HR of komt uit een audit dat het slim zou zijn om ons in te zetten. De ene keer begeleiden we een tweejarig traject waarin we breed kijken naar de cultuur van een team en de kwaliteit van zorg. De andere keer begeleiden we één sessie en is dat voldoende. Iedere vraag is welkom.’

Wil je het LSZ ook inschakelen of even sparren met een consulent? Neem contact op via 06 - 55 41 58 79 of mail naar lsz@philadelphia.nl.

Deel je vraag, idee, verhaal of kennis #wedoenhetsamen

Heb jij wel eens een vraag waarvan je niet weet aan wie je die moet stellen? Wil je belangrijke kennis delen met je collega’s? Of wil je simpelweg iets leuks aan anderen laten zien? 
 
We bouwen samen aan een online platform. Deel jouw input, het kost één minuut.

Of mail ons jouw input

Je krijgt altijd bericht van ons!