Annie Blom werkt sinds zeven jaar bij Philadelphia. Zij vond het als HR-adviseur een logische en mooie stap om als inspirator en kartrekker een rol in het REPP-team te vervullen en vanaf de startfase betrokken te zijn. ‘We werken als HR-adviseurs allemaal voor bepaalde onderdelen en clusters. Het is nieuw dat we de arbeidsmarkt en de mobiliteit van personeel clusteroverstijgend kunnen oppakken.’ Elise Duinkerken werkt nu iets langer dan een jaar bij Philadelphia. Zij startte als begeleider op een EMB-locatie. Binnen Philadelphia zag zij veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen en ze werkte mee aan verschillende projecten. Momenteel volgt ze de minor hbo Zorg, innovatie en technologie in samenwerking met de HAN en ze werkt als regionale recruiter bij het REPP-team.

Voor het REPP-team, dat bestaat uit verschillende collega’s die elkaar in eerste instantie niet echt kenden, was het wel even wennen om alleen via beeldbellen te kunnen vergaderen. Annie: ‘Wij werken samen met een regionale ondersteunende personeelsinzet, een coördinerend beroepspraktijkvormer en drie managers. En dat was best even zoeken naar een goede manier van werken als je elkaar alleen maar digitaal ziet en op het beeldscherm ontmoet.’

‘Het is nieuw dat we de arbeidsmarkt en de mobiliteit van personeel clusteroverstijgend kunnen oppakken’   

De focus van het REPP-team ligt op het op orde krijgen van een bestand van flexibel inzetbare medewerkers die snel gematcht kunnen worden met locaties waar een vraag uit staat. Tegelijkertijd kijkt het team naar de strategische personeelsplanning die over de langere termijn gaat. Hier hebben ook de managers een grote rol in. Er wordt op verschillende manieren personeel geworven. LinkedIn en Facebook zijn hiervoor belangrijke kanalen. Elise is hier heel actief in. Annie: ‘Wij proberen om open met mensen in gesprek te gaan. Door de juiste vragen te stellen komen we erachter waar hun ambitie en mogelijkheid liggen zodat wij een goede plek voor hen kunnen vinden. Dat zijn we als regionale recruiters nog aan het ontwikkelen. Het is natuurlijk een andere manier van werken dan wanneer je een standaardvacature opstelt waarin staat wat we precies nodig hebben op een locatie.’

Wat is een REPP-team?
De afkorting staat voor REgionaal Personeels Plannings-team. Dit team werkt clusteroverstijgend en geeft invulling aan het strategisch personeelsplan voor een bepaald gebied. Zo’n plan bestaat uit verschillende acties om de juiste medewerkers op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Op dit moment zijn er acht REPP-teams in de volgende gebieden: Noord, Noordwest, Amsterdam, Groot Veluwe, Oost, Midden, West en Zuid.

Er is tijdens de eerste coronagolf intensief samengewerkt tussen de verschillende clusters. Er waren veel dagbestedingslocaties dicht. Vanuit Werk & Begeleiding is er toen heel veel ondersteuning geboden op locaties. In korte tijd zijn er ook veel externe mensen benaderd voor extra ondersteuning. Annie: ‘Een mooi voorbeeld is dat er een assistent-begeleider met beperkte ervaring in de zorg werd aangesteld die nu bij Philadelphia een opleiding voor begeleider in de zorg gaat doen.’

Nieuwe ideeën voor strategische personeelsplanning voor de langere termijn worden binnen het team besproken. Annie: ‘Zo is er in de regio een uitvraag gedaan of er locaties zijn waarin cliënten van Werk & Begeleiding ondersteuning kunnen bieden in deze moeilijke tijd. Dat idee zijn we momenteel aan het onderzoeken of het haalbaar is. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het verzorgen van een lunch, koffie- en theezetten of de was opvouwen'. Elise: ‘Een cliënt zou bijvoorbeeld ook een ondersteunende rol kunnen hebben om bezoek op de locatie de weg te wijzen of om erop toe te zien dat mensen hun handen desinfecteren.’

Clusteroverschrijdend kijken

Het aantal BBL-plekken wordt volgend jaar fors uitgebreid. Annie: ‘Binnen Zorg & Wonen is er afgesproken dat we tijdig zorgen dat alle mensen die hun opleiding afronden een baan krijgen binnen Philadelphia. En dat is ook wel nieuw. Want in het verleden werd er gekeken of er een passende baan was binnen het eigen cluster. Nu is er in het jaarplan ook opgenomen om hun een baan aan te kunnen bieden binnen de regio en dan clusteroverschrijdend.’

Er wordt ook getoetst of (nieuwe) medewerkers geïnteresseerd zijn in mobiliteit of ambitie hebben om op een ander onderdeel te gaan werken. Annie vervolgt: ‘We kijken nu hoe we dat met een carrousel kunnen realiseren. Het idee daarbij is dat bijvoorbeeld nieuwe medewerkers niet gelijk voor onbepaalde tijd op een locatie geplaatst worden, maar dat zij in de eerste twee jaar op meerdere locaties of in meerdere clusters werken. Op die manier gaan ze ervaren wat het best bij hen past. Ook dat idee is momenteel in een onderzoekfase.’

De juiste mensen op de juiste plek

Het REPP-team is voortdurend op zoek naar flexibel inzetbaar personeel. Elise: ‘Er staat nu doorlopend een flex-vacature uit. We zijn op zoek naar begeleiders die clusteroverschrijdend willen gaan werken. In een kennismakingsgesprek wordt gevraagd waar zij precies naar op zoek zijn en wordt er gekeken wat Philadelphia voor hen kan betekenen. Ik vind het mooi als we bijvoorbeeld zzp’ers weten te trekken en te binden door hen te koppelen aan een baan met uren, zodat diegene niet als zelfstandige aan de slag gaat maar in dienst komt op een locatie. Ook de mensen die nog niet helemaal weten waar ze willen werken kunnen we door middel van flex een kijkje in de keuken geven op verschillende locaties.’

Elise vervolgt: ‘Het kan zijn dat iemand reageert met Kind en Jeugd-registratie die ik niet direct in de flex-pool kan gebruiken maar die bijvoorbeeld wel heel goed zou passen op een specifieke locatie. In een kennismakingsgesprek kan dan blijken dat deze persoon niet zozeer op zoek is naar flex-werk maar juist naar een vaste baan. Zo hebben we al een aantal mensen weten te koppelen aan een locatie die personeel nodig heeft.’ Een mooi voorbeeld is dat van een studente die naast haar huidige hbo-studie graag wilde werken. Eerder had zij al een zorgopleiding gedaan en ze heeft nu een 0-urencontract gekregen. Zij had aangegeven op twee tot drie locaties te willen werken.

‘Wij proberen om open met mensen in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen om erachter te komen waar hun ambitie en mogelijkheid liggen zodat wij een goede plek voor hen kunnen vinden’

Naast het extern werven van personeel inventariseert het team ook of er binnen Philadelphia medewerkers zijn die wel wat meer zouden willen werken of eens op een andere locatie. Voor dit initiatief is een flyer verstuurd naar de clusters en medewerkers. De eerste gesprekken zijn al gevoerd. Elise: ‘Hier begint steeds meer animo voor te komen. Alles gebeurt uiteraard in afstemming met hun team of locatiemanager. We kijken naar wat zij zouden kunnen betekenen op het moment dat er aanvragen zijn.’

Tot slot nog een oproep

In de regio wordt door een andere organisatie een cohort-afdeling gestart. Wil jij als medewerker van Philadelphia daarin een rol in vervullen? Stuur dan een mail naar het REPP-Noord adres: REPPNoord@philadelphia.nl. We zijn voornamelijk op zoek naar verpleegkundigen of verzorgenden!

Meer artikelen over het REPP-team:

Planningsproblemen? Roep de hulp in van het REPP-team

REPP-team: 'We proberen altijd om de match steeds beter te krijgen'

REPP-team Zuid: ‘We staan er al voordat een locatie hoeft te bellen’

REPP-team Oost zorgt voor de juiste match tussen invalkracht en locatie

Deel je vraag, idee, verhaal of kennis #wedoenhetsamen

Heb jij wel eens een vraag waarvan je niet weet aan wie je die moet stellen? Wil je belangrijke kennis delen met je collega’s? Of wil je simpelweg iets leuks aan anderen laten zien? 
 
We bouwen samen aan een online platform. Deel jouw input, het kost één minuut.

Of mail ons jouw input

Je krijgt altijd bericht van ons!