De kracht van betrokkenheid

 

Anjo de Bruin, Consulent LSZ

 

…..Ik vind zelfreflectie belangrijk. Zo vraag ik me altijd af of ik het goed heb gedaan en of ik het ook anders had kunnen doen….

Er is één thema dat in alle teams naar voren komt die we spreken, of ze nu ontwikkelvragen hebben aan het LSZ of hun successen met ons willen delen:

                                                        Eigenaarschap

Wat wordt ermee bedoeld?

Je van binnenuit verantwoordelijk voelen voor het werk dat je doet; met passie, aandacht en plezier. Dat zie je ook terug in de uitvoering: je hebt geen aansporing nodig om taken uit te voeren, je neemt zelf het initiatief. Gewoon, omdat jij dat wilt en kunt.

Eigenlijk is eigenaarschap het begin van de weg naar zelforganisatie voor jou en je team.

Hoe ontstaat het eigenlijk?

Eigenaarschap ontstaat bij iedereen van binnenuit en kan van daaruit een verbindende werking hebben. In onze samenwerking met teams hebben we gezien dat  de volgende voorwaarden belangrijk zijn voor het laten ontstaan van jouw  eigenaarschap:

  • Zicht hebben op je eigen drijfveren: waarom ben je dit werk gaan doen? Wat wil je bijdragen? Waar word je blij van?
  • Weten welke talenten en kennis jij bezit
  • Daarvan gebruik willen maken op deze werkplek, met deze collega’s: ja!
  • Taken en rollen op je nemen die gebaseerd zijn op jouw kwaliteiten, talenten
  • Duidelijke doelen zien in je werk en concrete taken hebben waaraan je wilt werken
  • Je laten horen en zien en erkenning vragen aan je collega’s en leidinggevende
  • Vertrouwen geven aan je collega’s en aandacht hebben voor elkaar
  • Positief kunnen (om)denken: oplossingsgericht. Wat is er wel mogelijk?

Van eigenaarschap naar verbinding

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je vanuit jouw eigenaarschap de verbinding legt met je collega’s?  In teams die volmondig ja hebben gezegd tegen (eigen) ontwikkeling en samenwerking en op weg zijn gegaan naar zelforganisatie, zien wij het volgende:

De teamleden weten van elkaar welke drijfveren, waarden en normen ze hebben. Er worden veel nieuwsgierige vragen gesteld: waarom doe je dat zo? En zou dat ook nog anders kunnen? Waarom wel of waarom niet? Discussies, ook pittige, worden niet uit de weg gegaan. Ieder werkt actief aan de eigen ontwikkeling en vakkennis, met veel plezier: het wordt nooit saai. Cliënten krijgen de ruimte om uit te proberen, zo te leren en ook positieve ervaringen op te  doen. Dat levert ieder teamlid weer werkplezier op: win-win! De teamleden plannen zelf regelmatig momenten waarop ze in het team de visie levend houden, kwaliteiten en uitdagingen bespreken en dilemma’s met elkaar delen.

Doelen worden gezamenlijk bepaald en bijgesteld. Eigen ondersteuning wordt door ieder teamlid in overleg met de manager bepaald. Openheid, eerlijkheid en nieuwsgierigheid zijn belangrijke uitgangspunten. En:  ze vergeten niet hun successen te vieren.

Ten slotte

Eigenaarschap is een eerste stap op weg naar zelforganisatie. De kracht van betrokkenheid zit in ons allemaal. De kunst is om dit samen met je collega’s “boven water” te krijgen en te houden. De consulenten van het LSZ kunnen jullie  daarin ondersteunen.

 

Deel je vraag, idee, verhaal of kennis #wedoenhetsamen

Heb jij wel eens een vraag waarvan je niet weet aan wie je die moet stellen? Wil je belangrijke kennis delen met je collega’s? Of wil je simpelweg iets leuks aan anderen laten zien? 
 
We bouwen samen aan een online platform. Deel jouw input, het kost één minuut.

Of mail ons jouw input

Je krijgt altijd bericht van ons!