‘Je bent er weer!’ Salma doet enthousiast de voordeur open voor de gezinsbegeleider. Haar glanzende donkerbruine ogen stralen. Ze loopt door naar de woonkamer, met haar baby op de arm. In de keuken staat een stoofpotje te pruttelen voor het middageten. In de woonkamer speelt de oudste op de bank. Bij het raam staat een nieuwe box, met een driewieler erin. ‘Zo blij dat je er bent.’ Zegt ze tegen haar gezinsbegeleider.

Salma is een jonge Tigrinya vluchteling uit Eritrea. Ze kwam naar Nederland met een pasgeboren kind en is kortgeleden opnieuw bevallen. Ze vindt het moeilijk om haar huishouden te runnen. De gezinsbegeleider van Philadelphia helpt haar met de opvoeding van de kinderen. De afgelopen maanden zijn zwaar geweest voor Salma. Ze is blij dat haar begeleider weer langs komt.

Onder de asielzoekers die naar Nederland komen zijn ook mensen bij met een beperking. Philadelphia krijgt er daardoor cliënten bij met verschillende achtergronden. Om deze groep beter te ondersteunen werken begeleiders van Philadelphia in Amsterdam en Apeldoorn actief aan het uitwisselen van kennis en inzichten en leren ze veel van collega’s uit de regio. Ze leren vooral luisteren en doorvragen, oftewel cultuur sensitief werken.

Je leert over en weer door met elkaar in gesprek te blijven. Want waarom staat er een driewieler in de box? Het consultatiebureau had er zo op aangedrongen dat Salma de indruk had gekregen dat boxen in Nederland verplicht zijn. Maar omdat ze de baby liefst bij zich houdt, gebruikt ze de box niet en staat die vooral in de weg. Selma zucht van verlichting als ze hoort dat een box wel handig is maar niet verplicht. Zo blijven we van elkaar leren!