Alles is anders in 2020. Anders dan iedereen zich had voorgesteld. Geen eerste keer met zijn allen buiten genieten van het mooie weer. Geen schoolexamens. Geen Matthäus-Passion. Geen sportwedstrijden. We zitten thuis. Of houden anderhalve meter afstand.

Bijna iedereen kent wel iemand die besmet is. Of heel erg ziek is geworden. Of erger. We zijn ongerust. Maken een moeilijke tijd door, met voor sommigen wel heel veel onzekerheid en spanning. Terwijl het voor een ander juist misschien weer meevalt.

Wat we allemaal merken is dat je er niet omheen kunt. We hebben het de hele dag over. Het duurt ook allemaal langer dan we dachten. En niemand die weet wanneer alles weer wordt zoals het was. En óf het weer wordt zoals het was.

Ook Pasen is dit jaar anders. Dit jaar is het niet het feest dat je met de hele familie viert. We gaan niet naar de kerk, maar kijken thuis online naar de kerkdienst. Dit wordt voor mij de eerste keer dat ik een Paasdienst op mijn computer bekijk.

Opvallend is dat je met zoveel onzekerheid en verdriet om je heen tegelijkertijd ook nieuwe dingen ziet gebeuren. Mensen bedenken manieren om om te gaan met de situatie waar we nu in zitten. Ze laten zich niet kennen en verzinnen oplossingen.

Bij Philadelphia hebben we een verpleegafdeling ingericht voor cliënten. En één voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. We maken televisieprogramma’s voor cliënten. Dubbel zo veel begeleiders werken via DigiContact. Er is een website voor ouders.

Midden in een grote crisis zie je opeens nieuwe ideeën en plannen die mensen oppakken en uitwerken. Net als voorjaarsbloemen die heel brutaal laten zien dat het niet altijd donker en koud kan zijn. En dat het licht in de wereld terugkomt.

Een moeilijke periode doormaken zorgt voor een band. Waardoor je voelt dat je er samen voor staat. Ook al moet je anderhalve meter afstand houden. Die nieuwe band, maakt dat ook dit Pasen misschien toch een beetje vertrouwd aanvoelt.

Pasen betekent voor sommigen ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Voor velen binnen Philadelphia is Pasen het grote Feest van de opstanding van Jezus Christus. Er is iets in gang gezet dat niet te stuiten is: het nieuwe leven is aangebroken! Dit geeft, juist in de dagen waarin we nu leven alle hoop voor de toekomst!

Het is voor het eerst dat ik als voorzitter van de Raad van Bestuur van Philadelphia op deze manier met jullie allemaal praat. Cliënten, familieleden, collega’s. Het is een vreemde tijd en tegelijkertijd een tijd waarin ik hoop dat iedereen ziet hoe bijzonder het is wat we met en voor elkaar doen. En hoe trots je kunt zijn op wat we gedaan krijgen. 

Wij wensen iedereen gezegende en goede Paasdagen.