'Wil je met kaas?' Vragend kijkt Joshua zijn moeder aan. Ze knikt. Zijn handen bewegen over het werkblad. Joshua maakt pizza. Hij staat achter het speelkeukentje, trekt het ovendeurtje open, schuift er een onzichtbare pizza in, doet het deurtje dicht, wacht even, roept hard 'Ping!' en trekt het deurtje weer open. 'Alstublieft mevrouw!' zegt hij triomfantelijk. Moeder is even onzeker. Ze blikt opzij naar haar begeleider. Wat nu?

Een comfortabele bank met een kruipkleed ervoor, speelgoed op de grond en een IKEA-kinderkeukentje in de hoek. Het steunpunt in de Ouder en Kind locatie van Philadelphia in Amsterdam is vooral een gezellige woonkamer. Hier leren vaders en moeders met een verstandelijke beperking vaardigheden die ze als ouder nodig hebben. Tijdens een werkbezoek vertelt een begeleider me hoe ingewikkeld spelen met je kind is voor iemand als de moeder van Joshua.

Hoe leer je bijvoorbeeld dat je niet boos moet worden als je van je kind verliest met Jenga? Of dat je tijd moet maken voor het fantasiespel van je kind? Terwijl ze op een Ouder en Kind locatie wonen, leren ouders met een beperking deze vaardigheden stap voor stap. Met hun begeleiders en hun kind. Dat kost tijd. Het gaat met vallen en opstaan. Het lukt niet altijd, maar lukt het wel dan is de voldoening groot. De moeder van Joshua weet weer wat ze moet doen. Ze knikt, neemt de onzichtbare pizza aan en hapt toe.

Philadelphia begeleidt op verschillende plekken in Nederland ouders met een beperking. Meer weten over samen met je kind leren om zo zelfstandig mogelijk te wonen? Kijk dan op onze locatiegids.