2019: Doorgroeien in een stevig huis op orde

Dankjewel! Jullie hebben ervoor gezorgd dat Pieternel na veel oefenen een prachtige voordracht kon geven. Dat Davy trots kon laten zien dat hij goed voor zijn baardagaam kan zorgen. En dat Willem op zijn eigen manier meedeed aan de Nijmeegse Vierdaagse. Allemaal momenten waar ze zelf naartoe gewerkt hebben, samen met familie en begeleiders. Dat het allemaal niet in één keer lukt spreekt voor zich. En dat zoiets tijd kost ook.

Nieuwsgierig naar meer

Jullie hebben die momenten mogelijk gemaakt. Van dit soort kleine en persoonlijke momenten tot grotere evenementen, zoals het opstarten van de Muziek Motors, het binnenhalen van de Zilveren Prokkel en ons jaarlijkse Voetbaltoernooi. Allemaal momenten waar we met zijn allen hard naar toe gewerkt hebben. Momenten die tijd en voorbereiding vragen. En momenten die je nieuwsgierig maken naar meer.  Kijk je mee vooruit?

Doorgroeien in zeggenschap

In 2018 zijn 400 cliënten door enkele cliënten geïnterviewd over zeggenschap. Dat leverde verrassende en nieuwe inzichten op. In 2019 blijven we er verder aan werken om mensen zo veel mogelijk regie over hun eigen leven te geven. Geld is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Daarom ontwikkelen we met de Stichting Mijn Geld en Zo een programma over omgaan met geld. Ook organiseren we acht regionale bijeenkomsten en een landelijk congres waarin zeggenschap centraal staat.

Doorgroeien in ons vak 

Regelarme zorg en zelforganisatie waren in 2018 onderwerpen die hoog op de agenda stonden. We blijven er in 2019 aandacht aan geven. Zo starten er ook dit jaar weer nieuwe teams met zelforganisatie en gaan we de koppeling met de zorgvisies leggen. Ook vakinhoudelijk zetten we de groei door, met meer aandacht voor Triple C, LACCS en Houd je kop … erbij. We pakken ook nieuwe uitdagingen op, zoals digitale vaardigheden en het moedige gesprek.

Doorgroeien in de zorg

In 2018 heeft Philadelphia doorgewerkt aan de zorg die we geven. Door samen te werken met wetenschappelijk onderzoekers. Door onze eigen deskundigen bij elkaar te brengen en op locatie in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het slaapteam, het pijnteam of het team palliatieve zorg. Met het Team Complexe Casuïstiek zijn we uniek in de sector. In 2019 gaan we verder met deze programma’s en pakken we nieuwe initiatieven op, zoals behandelen via DigiContact en het voorbereiden op de nieuwe Wet zorg en dwang.

Doorgroeien in technologie

Robot Phi kreeg er in 2018 weer kleine nieuwe vrienden bij. We lopen als zorginstelling voorop in technologische vernieuwing. Dat wordt opgemerkt. Zo wonnen we de publieksprijs van de VG Hackathon met een app die cliënten meer regie geeft over hun financiële zaken. Ook wonnen we de Zorginnovatieprijs voor het slimme incontinentiemateriaal dat we met Abena Nova ontwikkelen. Dit jaar bouwen we verder aan technologische vernieuwing binnen de VG zorg. Met ontwikkelingen die we al ingezet hebben en met nieuwe richtingen, zoals de adviesraad voor ethiek en mensgerichte technologie.

Doorgroeien in tevredenheid

We zetten doorgroeien in als centraal thema voor het komende jaar. Ook als het gaat om de waardering die we krijgen van cliënten, verwanten en medewerkers. De afgelopen jaren zijn we stap voor stap verder gegroeid in die waardering en we worden door deskundigen al genoemd als een van de beste werkgevers in de branche. Dit jaar willen we daarin verder gaan. We willen met name meer cliënten, verwanten en medewerkers die Philadelphia niet alleen Goed vinden, maar vooral Top!, want die groep is belangrijk voor die andere groei van Philadelphia.

Doorgroeien in cliënten, locaties en resultaat

Philadelphia wil in 2019 namelijk net als in 2018 door blijven groeien als het gaat om het aantal cliënten dat voor ons kiest, in het aantal locaties waar we ons werk doen en in het resultaat dat we behalen. Want juist als stichting zonder winstoogmerk houd je dat scherp in de gaten. In 2019 gaan we daarbij extra aandacht geven aan dagbesteding, Mijn Talent en aan het ontwikkelen van nieuwe producten in de zorg.

Huis op orde

Er ligt een prachtig jaar voor ons. Met bekende en nieuwe uitdagingen en met kleine en grote successen waar we alvast naar vooruit mogen kijken. Het is ook een jaar met een directe en duidelijke opgave aan iedereen. We willen in 2019 één traject als afgerond beschouwen: ons huis op orde krijgen. De managers zijn daarop bijgepraat op de managersdag in november. We hebben er ook een folder over gemaakt die je op Phlink kunt vinden. Huis op orde dus, want alleen daarmee kunnen we een plek zijn voor groei en ontwikkeling, die toekomstvast, duurzaam, innovatief, goed georganiseerd en resultaatgericht is!
 

Namens de Raad van Bestuur van Philadelphia
Greet Prins