​​​​​​​​​​​​​​Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Gezang 210

Een plek aan tafel voor jou
Vandaag brengt Humeyra Turkse zandkoekjes mee. Zelf gebakken. De schaal gaat rond. Van Laura, naar Esther, naar Fatima, naar Sharina, naar Mirjam, en verder. Er staat koffie en thee. Koffiemelk. Suiker en zoetjes. Er wordt geroerd. Complimenten voor Humeyra! Je hebt lekkere koekjes meegebracht. Humeyra wordt er verlegen van. Zoveel aandacht krijgt ze anders nooit.

In Amsterdam-West aan de Cornelis Outshoornstraat wonen mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking in één huis. Er is ook een ontmoetingsplek voor bewoners en voor mensen uit de buurt. Daar is iedere maand een vrouwentafel. Voor vrouwen als Laura, Esther, Fatima, Sharina, Mirjam en Humeyra. Ze wonen in de buurt en praten met elkaar. Over vrouwenonderwerpen.

Een vrijwilliger begeleidt de bijeenkomsten. Een gesprek over wat ‘zorgen voor’ voor je betekent. Of moodboards maken over de plek die voor jou ‘thuis’ betekent. Het zijn openhartige ontmoetingen, waarbij mensen over hun leven vertellen. En waarbij het niet belangrijk is waar je vandaan komt of waar je het moeilijk mee hebt. Het gaat vooral over waar je samen naar toe wilt.

We zijn nu in de dagen voor Pasen. De dag dat Christenen vieren dat Jezus is opgestaan. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar juist het licht.

Daarvóór staan we stil bij Goede Vrijdag. En bij Witte Donderdag. De dag waarop Jezus aan tafel zat. Met een gemengd gezelschap, uit heel Galilea. Om samen het brood te breken. En stil te staan bij de weg vooruit. Zo willen wij dat ook doen. Hier, vandaag. We hebben een plek aan tafel. Ook voor jou.

Iedereen een goede Pasen gewenst.

Greet Prins, namens de Raad van Bestuur