Beweging- en houdingsexpert

Goed kunnen bewegen heeft een positief effect op zowel je lichaam als je geest. Onze fysiotherapeuten kijken naar bewegingsmogelijkheden. Meer weten?

Neem contact met ons op

Fysiotherapie binnen Philadelphia is méér

Fysiotherapie richt zich op het optimaliseren van motorische functies, vaardigheden,  activiteiten en de omgang met motorische beperkingen in het dagelijks leven. De fysiotherapeut bij Philadelphia is een beweging- en houdingsexpert én heeft extra kennis over motorische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Werkwijze fysiotherapeut

De fysiotherapeut zorgt er voor dat de mensen die wij ondersteunen van advies en instructies worden voorzien. Daarnaast betrekt  de fysiotherapeut ouders, familie en belangenbehartigers. Maar ook het multidisciplinaire team, zoals begeleiding of bijvoorbeeld andere deskundige die bij de ondersteuning betrokken zijn. Bij pijnklachten en blessures kan de fysiotherapeut onderzoeken, adviseren en behandelen wanneer nodig.

Een behandelplan kan uit verschillende onderdelen bestaan. Zo kan er sprake zijn van oefentherapie. De fysiotherapeut signaleert, adviseert en evalueert daarnaast over de praktische inzet en aanschaf van individueel aangepaste hulpmiddelen zoals een rolstoel, een spalk of orthopedisch schoeisel en algemene hulpmiddelen zoals een aangepast bed of een tillift.

Positieve invloed van beweging

De fysiotherapeuten binnen Philadelphia gaan uit van de positieve invloed van beweging en houding op het totale functioneren van lichaam en geest. Naast gezondheidswinst levert bewegen meer eigen regie en een groter zelfvertrouwen op. Voor iedereen geldt de richtlijn: ‘Minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen’. Voor mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend om dit te behalen.

Het is belangrijk dat mensen binnen hun eigen mogelijkheden voldoende bewegingsmogelijkheden krijgen en plezier hebben en houden in bewegen. We zetten ons daarom in om gezonde beweging te integreren in het dagelijks leven en stimuleren uitdagende activiteiten. Hiervoor gebruiken we diverse therapeutische methodes, waarbij we altijd het vergroten of behouden van kwaliteit van leven als uitgangspunt hebben.

Motorische vaardigheden

Bij mensen met een verstandelijke beperking verloopt de motorische ontwikkeling anders dan bij mensen zonder een beperking. De fysiotherapeut kan ondersteunen bij het aanleren, ontdekken, uitbreiden of behouden van motorische vaardigheden. Het gaat dan om activiteiten zoals: zitten,  lopen, reiken, rollen, eten en drinken, aan en uit kleden, en meer. Voor al deze vaardigheden geldt dat het belangrijk is om het te blijven gebruiken.

Gezondheidsrisico’s voorkomen

Onze begeleiders zijn zo veel mogelijk alert op gezondheidsrisico’s. De expertise van de fysiotherapeut helpt bij preventie van: vallen, decubitus, longproblemen, inactieve levensstijl en obesitas . Mogelijke problemen worden multidisciplinair aangepakt.

Meer weten over fysiotherapie

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie