Functieprofielen

Kern van de functie, plaats in de organisatie en functionele kenmerken. In veel functieprofielen staat de functieomschrijving en het bijbehorende takenpakket heel formeel beschreven. Medewerkers herkennen zich er vaak niet in. Dat moet anders kunnen, vindt Philadelphia Zorg. Daarom hebben we vijf functies in nieuwe functieprofielen gezet. Deze vijf FWG-goedgekeurde profielen worden nu getest. Ook wordt in de testfase gekeken of de functieprofielen beter werken met foto of met illustratie.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________