Meepraten en meedoen

We vinden het belangrijk dat verwanten betrokken zijn bij Philadelphia. Daarom hebben we naast cliëntenraden ook familieraden. De familieraden bieden ruimte voor medezeggenschap. Wil je meer weten?

Neem contact met ons op

Medezeggenschap bij Philadelphia

Onze missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven maken wij waar door constant te luisteren. We zijn niet alleen in contact en verbinding met de mensen die wij ondersteunen maar ook met jou als verwant. Door jullie constant te betrekken bij ons beleid, zowel landelijk als lokaal, blijven we toetsen of we met de juiste dingen bezig zijn.

Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap overal goed geregeld is heeft Philadelphia een medezeggenschapkader. Dit kader is gebaseerd op de visie van Philadelphia en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het vormt een basis en houvast. Maar nog belangrijker is dat medezeggenschap zichtbaar en voelbaar is in de dagelijkse praktijk. Zo werken we er samen aan om het elke dag weer een beetje beter te doen. 

Wat is medezeggenschap?

Bij medezeggenschap worden gemeenschappelijke belangen behartigd. Dit kan zijn op landelijk niveau maar ook op locatie. In de huiskamer van de groep van mensen waar jouw verwant woont. Of op de dagbesteding waar wordt gewerkt. De doelgroepen binnen Philadelphia zijn divers en niet alle mensen die wij ondersteunen zijn in staat om zelf hun belangen te behartigen. Daarom is gekozen voor familieraden naast de cliëntenraden. Zowel de cliënten- als de familieraden zijn er op lokaal, regionaal/cluster en landelijk niveau. 

Lokale familieraad

Een lokale familieraad behartigt de belangen van een aantal locaties. Deze locaties vallen samen onder de verantwoordelijkheid van één locatiemanager van Philadelphia. Elke locatie waar mensen wonen die wij ondersteunen is vertegenwoordigd in een lokale familieraad. Daarnaast is er ook een lokale cliëntenraad

De ondersteuning die wij bieden onder werk en begeleiding kent geen woonlocaties. De mensen die wij thuis en bij werk ondersteunen zijn vrijwel allemaal zelfstandig. Daarmee zijn zij goed in staat om zelf de gemeenschappelijke belangen te behartigen en is in dit geval geen familieraad nodig. 

Regionale familieraad en cluster familieraad

In de regionale en cluster familieraad behartigen verwanten  de gemeenschappelijke belangen in de regio of het cluster. Philadelphia is intern opgedeeld in drie clusters: Zorg en Wonen, Intensieve Zorg en Werk en Begeleiding. Intensieve Zorg heeft een familieraad voor het hele cluster. Bij Zorg en Wonen is er voor elke regio een regionale familieraad. Werk en Begeleiding heeft zoals eerder benoemd geen familieraad maar enkel een cliëntenraad. 

De Landelijke Familieraad 

De Landelijke Familieraad  behartigt de belangen van alle cliënten van Philadelphia. De Landelijke Familieraad wordt gevormd door familie van mensen die ondersteund worden in het cluster Zorg en Wonen en het cluster Intensieve Zorg.

Wil je meer weten mail naar Sjoukje Oudkerk, s.oudkerk@philadelphia.nl

Medezeggenschap voor cliënten

Natuurlijk hebben de mensen die wij ondersteunen zelf ook de gelegenheid om – als dat mogelijk is, mee te praten over wat er bij Philadelphia gebeurt. Daarvoor hebben we verschillende cliëntenraden. 
 

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie