Wat muziek met je doet

Je luistert naar muziek met je oren. En je voelt het in je hart. Of in je buik. In mooie en moeilijke momenten is er altijd muziek. Voor iedereen. Bijvoorbeeld als je (even) geen woorden hebt voor wat je voelt. Dat maakt muziek zo bijzonder.

Voor 2021 hebben we de volgende speerpunten vastgesteld:

• Muziek werkt zo!

• Muziekontmoetingen online en offline

• Talentontwikkeling door masterclasses voor cliënten

• Music Unlimited: het inclusief maken van muziekverenigingen door heel Nederland

• Laat je horen: online ontmoetingsplaats voor muzikale cliënten van Philadelphia

• Philala levert een grote bijdrage aan het 60-jarige jubileum van Philadelphia. Met:

- Een bustour Route 60 door het land

- Muzikale talentenjacht voor medewerkers

- En feest op locaties in september

• Muziekcoaches: nieuw team onder het expertisecentrum

• Activeren community van muziekmotors en ambassadeurs

• E-learning Muziek in de Zorg wordt vernieuwd

• Promotieonderzoek op het effect van muziek op mensen met een verstandelijke beperking

• Onderzoek naar het effect van muziekmethodiek Muziek werkt zo!

• Muziekpaspoort als gespreksinstrument

• Samenwerking met externen zoals Handicap NL en Stichting Akoesticum

Download het Philala jaarplan 2021 hier.

Eerdere jaren

In 2020...
In 2019...
In 2018...
't begin...


In 2020...

Gaat PhiLaLa vooral stimuleren dat muziek wordt ingezet in het gewone leven van cliënten en in de zorg en begeleiding wordt ingebed. Daarvoor organiseren we Muziekontmoetingen voor begeleiders, vrijwilligers en verwanten. Deze ontmoetingen hebben als doel iedereen kennis te laten maken met de mogelijkheden van muziek en handvatten te bieden zelf ook muziek te gaan inzetten.

Begin dit jaar wordt de methode Muziek werkt zo! voor iedereen beschikbaar gesteld via deze website. Zo bieden we iedereen (begeleiders, verwanten en vrijwilligers) inspiratie, informatie en praktische handvatten  voor het inzetten van muziek in de zorg en begeleiding.
Om muziekcoaches en -motors te helpen om muziek in het gewone leven en in de dagelijkse zorg in te zetten, ontwikkelen we ook een opleiding om deze verdieping in hun werk te kunnen realiseren. Zo blijven leren en kunnen ze zich verder ontwikkelen in hun rol als aanjager. Vrijwilligers en verwanten kunnen zich opgeven voor een verkorte versie van deze training .

Voor cliënten  organiseren we het vervolg van de masterclasses  en worden G-teams aan muziekverenigingen gekoppeld . Ook laten we online de talenten van onze cliënten zien, bijvoorbeeld in de Carkaraoke.

 

Het wetenschappelijk onderzoek dat we zijn gestart over de betekenis van muziek als  activiteit belandt in een nieuwe fase. De pilot is in 2019 afgerond. We gaan in 2020 het onderzoek verbreden.


In 2019...

Veel mensen vinden muziek ‘leuk’ en ‘fijn’. Maar de reden dat Philadelphia ervoor kiest muziek structureel in te zetten, gaat verder dan het ‘fijne gevoel’ dat muziek vaak aan mensen geeft. Daarom hebben we dit jaar met ons programma PhiLaLa meer aandacht gegeven aan de functies die muziek allemaal kan vervullen: van beter contact kunnen maken met anderen tot aan het laten groeien van iemands zelfvertrouwen. We zijn gestart met het ontwikkelen van een methodiek bestaande uit ‘kennisdossiers’ rondom de functies (effecten) van muziek. Zo hebben we begin 2020 van een aantal muziekfuncties een (weten-schappelijk) theoretische onderbouwing, praktisch toepasbare hulpmiddelen/informatie en werkvormen beschikbaar.

Het talent van cliënten wilden we kansen bieden en zichtbaar blijven maken. Hiervoor hebben we samen met HandicapNL een masterclass voor cliënten ontwikkeld.


In 2018…

Heeft iedereen (nog meer) baat bij muziek! Alle medewerkers kregen muziek tussen de oren en in het hoofd en hart zitten. We hebben niet alleen door mooie verhalen, maar zijn ook gestart met wetenschappelijk onderbouwen dat muziek verrijkend is voor cliënten. We hebben cliënten door middel van muziek vaker een moment van eigen regie laten ervaren. Hierbij maakten we ook gebruik van mooie muzikale innovaties. En we organiseerden een echte talentenjacht, om al het muziektalent bij Philadelphia een podium te geven.

Begin dit jaar zijn we gestart met Phila Slag & Vlag. Slag & Vlag is een concept voor mensen met een verstandelijke beperking waar actief muziek maken en bewegen op muziek met behulp van vlaggen centraal staat. Dit iss een gezamenlijk initiatief van Philadelphia en de overkoepelende organisatie van de muziekverenigingen, Colour Guard Nederland (CGN). Naast deelnemers van Philadelphia Zorg doen ook cliënten van Talant en JP van den Bent mee. Een jaar later werd deze groep fantastisch opgenomen in de Advendo Korpsen in Sneek. Het beste uit jezelf: iedereen heeft baat bij muziek!

 

 

 

 

 

 

 


In 2016 en 2017…

Zijn er met PhiLaLa grote muzikale stappen gezet. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hebben kunnen ervaren hoeveel plezier en kracht het inzetten van muziek kan geven. In oktober tijdens de Maand van de Muziek waren er op veel locaties muzikale initiatieven. Dit heeft veel prachtige muzikale verhalen, filmpjes en foto’s opgeleverd.

Muziekmaat, de vakgroep muziek, is opgestart en heeft al flink wat mooie muzikale praktijken gevonden. We onderzochten ook wat deze voor cliënten kunnen opleveren en hebben hierin mooie resultaten geboekt en gedeeld. Eind 2016 gingen regionale muziekcoaches aan de slag. Zij ondersteunen locaties bij het inzetten van muziek. In 2017 werden ook steeds meer Muziekmotors actief. Zij stimuleren het aan- en inzetten van muziek op de eigen locatie.