>> Naar de module 'Stemming beïnvloeden'

Hieronder wordt uitgelegd hoe je 'Stemming beïnvloeden' kunt gebruiken voor de verschillende doelgroepen:

Ernstige meervoudige beperking

In de zorg voor en ondersteuning van mensen met een ernstig meervoudige beperking is het inzetten van muziek een krachtig middel om hun stemming te beïnvloeden. Soms alleen door het luisteren naar muziek, soms in combinatie met het voelen van de trillingen van muziek. Het effect kan zijn dat ze een teveel aan (spier)spanning loslaten. Vaak wordt de ademhaling vanzelf rustiger en dieper tijdens het luisteren naar muziek. Ook kan muziek ervoor zorgen dat iemand minder (chronische) pijn ervaart. Met muziek op de koptelefoon kan een tandartsbezoek bijvoorbeeld een stuk minder pijnlijk worden.

Lichte verstandelijke beperking

Ieder mens ervaart de directe invloed van muziek op de emoties; muziek heeft de eigenschap om je diep te raken! Soms ben je je daar helemaal van bewust. Bijvoorbeeld als je opzettelijk een verdrietig liedje opzet waarvan je weet dat je moet huilen. Maar soms gebeurt het ook zonder dat je er erg in hebt. Bijvoorbeeld als je in een winkelcentrum loopt waar je een vrolijk nummer hoort, dat een glimlach op je gezicht tovert.
In de zorg en ondersteuning van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) is het inzetten van muziek een krachtig middel om hun stemming te beïnvloeden. Ook kan muziek ervoor zorgen dat iemand minder (chronische) pijn ervaart. Met muziek op de koptelefoon kan een tandartsbezoek zo bijvoorbeeld een stuk minder pijnlijk worden.

Autisme Spectrum Stoornis

Ieder mens ervaart de directe invloed van muziek op de emoties; muziek heeft de eigenschap om je diep te raken. Bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) kan de stemming heel snel omslaan. Vaak zijn zij ook niet in staat om hun eigen emoties of die van anderen te herkennen. Dat maakt het ook lastig om om te gaan met emoties als angst, verdriet of boosheid. Muziek kan daarbij helpen. Het kan helpen om contact te maken of om iemand een veilig gevoel te geven. Ook kan muziek ondersteunen om een gevoel uit te drukken.

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben vaak moeite met het herkennen van emoties en weten ook niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is lastig voor henzelf, maar vaak ook voor hun omgeving. Bijvoorbeeld als ze met hun boosheid of verdriet geen raad weten. Omdat muziek direct invloed heeft op emoties, is het een heel goed middel om het welzijn van iemand positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door bij iemand meteen verstandelijke beperking die moeilijk uit bed komt zijn lievelingsnummer op de wekker in te stellen. Ook kan muziek ervoor zorgen dat iemand lastigere emoties als verdriet en rouw meer en beter kan voelen en herkennen. Bijvoorbeeld door het lied te beluisteren dat op de begrafenis van iemands vader werd gedraaid.

Ouderen

Ouderen verliezen soms vaardigheden waardoor ze minder goed kunnen omgaan met hun gevoelens en moeite hebben deze te herkennen of te uiten. Herinneringen zijn vaak een manier om bepaalde stemmingen weer naar voren te halen, zoals verdriet, maar ook blijdschap. Liedjes van vroeger kunnen die herinneringen oproepen. En zo kan de oudere weer in contact komen met het gevoel dat bij de herinnering hoort. Ook kunnen ouderen meer pijn ervaren door lichamelijke problematiek. Muziek kan de beleving van (chronische) pijn positief beïnvloeden.

Jeugd en Gezin

In de zorg en ondersteuning van ouders en kinderen is het inzetten van muziek een krachtig middel om hun stemming te beïnvloeden. Gezinnen zetten al regelmatig muziek in, zoals het zingen van een slaapliedje bij het naar bed gaan. Toch is het inzetten van muziek, zeker bij ouders en kinderen met een beperking, nog niet vanzelfsprekend en liggen hier dus veel kansen om muziek met succes in te zetten.
Bij het opvoeden van kinderen kunnen de emoties hoog oplopen. Zeker als ouder(s) en/of kind een verstandelijke beperking hebben. De mogelijkheden om emoties te herkennen en er goed mee om te gaan zijn voor hen vaak beperkter. Omdat muziek zo direct invloed heeft op emoties, is het een heel goed middel om emoties zo bij te sturen dat het welzijn van cliënten positief wordt beïnvloed.

Zintuiglijke problematiek

Muziek kan herinneringen oproepen. Dit kan verdrietig zijn, maar je kunt er ook blij van worden. Mensen met zintuiglijke problematiek kunnen meer moeite hebben met het herkennen van en omgaan met hun eigen emoties. Het beperkte gehoor of zicht zorgt ervoor dat er informatie gemist wordt, het vrij zwart/wit is of dat zij dingen niet goed begrijpen en zelf slecht begrepen worden. Hierdoor kan het lastiger zijn voor hen om (te leren) om te gaan met hun verdriet en boosheid. Muziek heeft een invloed op iemands stemming en kan ingezet worden om te helpen emoties beter te voelen en ervaren. Soms helpt het maken van gebaren bij de muziek de ervaring te ondersteunen.