>> Naar de module 'Aandacht en alertheid beïnvloeden'

Hieronder wordt uitgelegd hoe je 'Aandacht en alertheid' kunt gebruiken voor de verschillende doelgroepen:

Ernstige meervoudige beperking

Bij ieder mens komen er via de zintuigen veel prikkels binnen. Geluiden, beelden, smaken, aanrakingen. Als je hier aandacht voor hebt, merk je ze ook eerder op. En dat maakt je ook alerter. Aandacht en alertheid zijn voor veel dingen in ons leven zeer belangrijk en hangen nauw samen met (ont)spanning. Zo zijn gezonde spanning, goed je aandacht kunnen richten en voldoende alert zijn voorwaarden om contact te leggen, te genieten maar ook om te leren. 

Lichte verstandelijke beperking

Bij ieder mens komen er via de zintuigen veel prikkels binnen. Geluiden, beelden, smaken, aanrakingen. Als je hier aandacht voor hebt, merk je ze ook eerder op. Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) staan vaak midden in de maatschappij en worden overspoeld door prikkels. Filteren wat belangrijk is en wat niet kan dan heel lastig zijn. Voor veel mensen met een lichte verstandelijke beperking heeft muziek al een belangrijke plaats in hun leven. Door muziek echt gericht in te zetten kunnen aandacht en alertheid nog meer in een gewenste richting worden gestuurd. 

Autisme Spectrum Stoornis

Muziek is uitstekend geschikt om de aandacht en alertheid en daarmee spanning te reguleren. Voor iemand met een ernstige meervoudige beperking (EMB) die steeds wegdommelt, kun je een energiek nummer opzetten om weer in contact te komen. En een andere keer zing je een rustgevend liedje om iemand te laten ontspannen die overprikkeld is geraakt.

Verstandelijke beperking

Ken je dat? Je hoort de eerste klanken van een energiek uptempo-nummer en je middagdip verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je loopt weer over van energie. Andersom kan een rustig pianostuk er juist voor zorgen dat je volle hoofd tot rust komt, je aandacht vervliegt en je helemaal ontspant.  
Voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) speelt muziek vaak al een belangrijke rol. Door muziek gericht in te zetten kunnen aandacht en alertheid nog meer in een gewenste richting worden gestuurd. Iemand met een verstandelijke beperking vindt het vaak lastig om de spanning te verlagen als deze is opgelopen. Muziek kan daar heel goed bij helpen. Naar muziek luisteren kan ook een rustpunt zijn na een drukke dag.

Ouderen

Bij ieder mens komen er via de zintuigen veel prikkels binnen. Geluiden, beelden, smaken, aanrakingen. Als je hier aandacht voor hebt, merk je ze ook eerder op. En dat maakt je ook alerter. Aandacht en alertheid zijn voor veel dingen in ons leven zeer belangrijk en hangen nauw samen met (ont)spanning. Zo zijn gezonde spanning, goed je aandacht kunnen richten en voldoende alert zijn voorwaarden om contact te leggen, te genieten maar ook om te leren. 

Bij ouderen kan het zijn dat prikkels minder goed binnenkomen, waardoor ze niet goed bewust zijn van hun omgeving. Problemen met het zicht of gehoor kunnen hierin een rol spelen. Om de aandacht van ouderen te beïnvloeden, kan muziek een mooie rol hebben. Het maakt iemand alerter. Ook de spanning van ouderen kan toenemen door bijvoorbeeld ziekte of pijn. Muziek heeft een invloed op iemands spanning. Een rustig liedje kan iemand laten ontspannen.

Jeugd en Gezin

Kinderen of ouders met een verstandelijke beperking kunnen het lastig vinden om prikkels te verwerken. Daardoor raken ze soms over- of juist onderprikkeld. Dit kan ook onderspanning of juist spanning met zich meebrengen, waardoor de sfeer thuis eronder lijdt. Muziek is een manier om de alertheid van mensen te beïnvloeden. Het kan ervoor zorgen dat prikkels wat meer binnenkomen of juist minder goed binnenkomen. Muziek kan ook zorgen voor ontspanning.

Zintuiglijke problematiek

Aangezien bij mensen met zintuiglijke problematiek een zintuig niet of verminderd werkt, komen er via dat zintuig geen of minder prikkels binnen. Het is daardoor lastiger hun aandacht te krijgen. Aan de andere kant, doordat de prikkels via hun andere zintuigen des te harder binnenkomen, kan iemand ook weer sneller overprikkeld en gespannen raken. Bij het inzetten van muziek kunnen vooral geluid (bij mensen met problemen met het zien) en zicht en gevoel (bij mensen met problemen met het horen) de ingangen zijn om iemands alertheid en spanning te beïnvloeden.