Doof of slechthorend

Als je doof bent of slecht hoort, dan heeft dat invloed op jouw dagelijkse leven. Wij kijken samen met jou naar de mogelijkheden. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Leven met een auditieve beperking

Niet of slecht kunnen horen heeft veel invloed op het dagelijks leven. Philadelphia biedt ondersteuning aan ernstig slechthorende en dove mensen met een verstandelijke beperking. Zowel kinderen, (jong) volwassenen als ouderen kunnen bij ons terecht.

Op onze locaties voor ernstig slechthorende en dove mensen werken begeleiders die de Nederlandse Gebarentaal en andere vormen van ondersteunende communicatie beheersen.

Onze ondersteuning voor dove en slechthorende mensen:

  • woonlocaties  speciaal voor mensen met een auditieve beperking;
  • kortdurend verblijf  op de woonlocatie;
  • leerwerktrajecten  voor mensen met een auditieve beperking en afstand tot de arbeidsmarkt;
  • ambulante begeleiding  voor zelfstandig wonende doven en ernstig slechthorenden;
  • dagbesteding  speciaal voor doven of ernstig slechthorenden.

Communicatie als basis

Samen met onze communicatiedeskundigen onderzoeken we welke vorm van communicatie het beste bij jou past. Zodat jij prettig met ons kunt communiceren en wij jou zo goed als mogelijk begrijpen. We kunnen communiceren via: gebarentaal, liplezen, schrijven of typen. Ook maken we gebruik van verwijzers, foto's, pictogrammen, plaatjes en tekeningen.

Ondersteuning op maat

Slecht of niet horen is van invloed op alle leefgebieden. Doordat communiceren lastig is kunnen er problemen ontstaan met het leggen van sociale contacten, maar ook bijvoorbeeld op werk. Zo kan een auditieve beperking gepaard gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, verslaving of psychiatrische stoornissen. Wij houden rekening met alle verschillende facetten en bekijken welke specialistische ondersteuning gewenst is.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wil je weten wat Philadelphia voor jou kan betekenen?

 

Vragen

Wat als mijn kind doof of slechthorend geboren wordt?

De eerste drie levensjaren van een kind worden ook wel de kritieke periode genoemd. In deze tijd ontwikkelt een kind de zintuigen. Als er tijdens deze periode sprake is van gehoorproblemen dan levert dat vrijwel altijd een blijvende beperking van het auditief systeem op. Met andere woorden: prikkels zoals geluid en informatie zullen niet altijd via het gehoor door kunnen dringen in de hersenen. Een verstoorde auditieve ontwikkeling levert daarmee ook een verstoring op in de taalontwikkeling.


Wat is het verschil tussen doof en slechthorend?

We gebruiken de term slechthorend wanneer iemand gehoorverlies heeft in één of beide oren. Wanneer dit gehoorverlies in beide oren 90 decibel of meer is dan noemen we dit doof.


Zoek een locatie