Ook als iemand (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus voorzien wij in het recht op adequate zorg, verpleging en medische behandeling. Als het kan dan doen we dat gewoon vanaf de woonlocatie. Het is immers fijn en vertrouwd om in de thuissituatie te kunnen blijven.

Bij het bepalen waar we iemand met een (vermoedelijke) besmetting met het coronavirus het beste kunnen begeleiden, verzorgen, verplegen en eventueel medisch behandelen, speelt de ernst van de klachten een belangrijke rol.

  1. Bij lichte ziekteverschijnselen zonder vermoeden van coronabesmetting kan begeleiding, verzorging, verpleging en eventueel medische behandeling thuis (op de woonlocatie) plaatsvinden. Begeleiding kan als dat nodig is een beroep doen op het verpleegkundig team van Philadelphia.
  2. Wanneer we vermoeden dat iemand een coronabesmetting heeft, maar er geen sprake is van ernstige klachten overlegt de begeleiding met het verpleegkundig team van Philadelphia of het nodig is dat deze persoon in thuisquarantaine gaat. Bij thuisquarantaine blijven mensen zoveel mogelijk op locatie en ontvangen daar verzorging, verpleging en eventueel medische behandeling.
    > Lees hier meer over thuisquarantaine
  3. Als er sprake is van milde ziekteverschijnselen van het coronavirus of als het coronavirus is vastgesteld dan overleggen we met de huisarts of thuisisolatie nodig is. Bij thuisisolatie blijven mensen op locatie en ontvangen daar verzorging, verpleging en eventueel medische behandeling. Hierbij worden beschermingsmiddelen gebruikt.
    > Lees hier meer over thuisisolatie
  4. Als er sprake is van ernstige klachten, dan volgt, afhankelijk van het oordeel van de arts, een ziekenhuisopname. De ziekenhuisopname staat los van al dan wel of niet vaststellen van een besmetting en duurt net zo lang tot iemand weer veilig terug kan keren naar de woonlocatie.

Wat als iemand toch niet op een locatie kan verblijven?

Het kan zijn dat de woonlocatie geen veilige of efficiënte zorg, verpleging of behandeling kan bieden. Dit kan zijn vanwege gedrag. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich verzet tegen thuisquarantaine of thuisisolatie. Maar ook vanwege personele of materiële redenen. Bijvoorbeeld als de noodzakelijke voorzieningen ontbreken, of als er een tekort is aan begeleiders, verpleegkundigen of artsen.

Voor deze gevallen heeft Philadelphia een stappenplan ontwikkeld. Er kan dan gekozen worden voor een passend alternatief zoals een noodvoorziening of cohortverpleging in de regio. Ook wanneer iemand ondanks ernstige klachten niet terecht kan op een intensive care in het ziekenhuis, of terugkeert uit het ziekenhuis maar nog te kwetsbaar is om terug te keren naar de woonlocatie.

Veelgestelde vragen

Mag er op locatie nog onderling contact plaatsvinden?

Als niemand besmet is met het coronavirus, ziekteverschijnselen vertoont of contact heeft gehad met een besmet persoon dan hanteren we, net als de rest van Nederland, de richtlijnen van het RIVM. Bewoners kunnen bijvoorbeeld met elkaar naar buiten en  samen eten in de woonkamer zolang de richtlijnen worden gehanteerd. Ook wanneer iemand, of meerdere mensen in thuisquarantaine verblijft kan er – mits de maatregelen zorgvuldig gehanteerd worden, sprake zijn van sociaal contact. Alleen wanneer iemand in thuisisolatie is geldt dat deze persoon zoveel mogelijk wordt afgezonderd. In dat geval proberen we iemand steeds door dezelfde begeleider te laten helpen. De persoon in thuisisolatie kan alleen naar buiten, bijvoorbeeld op het balkon of in de tuin als er geen andere bewoners aanwezig zijn.


Als iemand op een locatie besmet is, gaat dan het hele huis in quarantaine?

Als iemand op een locatie besmet is dan gaat deze persoon in thuisisolatie. Wat er met de andere bewoners van deze locatie gebeurt hangt af van de situatie. De mensen die contact hebben gehad met de besmette persoon gaan in thuisquarantaine. Voor de mensen die geen contact hebben gehad met de besmette persoon zijn behalve de reguliere maatregelen geen extra maatregelen noodzakelijk.


Wanneer wordt de situatie van thuisquarantaine opgeheven?

Pas wanneer iemand 2 weken klachtenvrij is wordt de situatie van thuisquarantaine opgeheven. Na die periode zijn de voorzorgsmaatregelen van het RIVM nog steeds van kracht.


Wat gebeurt er wanneer iemand tijdens de thuisquarantaine ziek wordt?

Wanneer iemand op locatie in thuisquarantaine is controleren we extra op symptomen van het coronavirus. Als iemand ziekteverschijnselen vertoont dan overleggen begeleiders met het verpleegkundig team van Philadelphia. De huisarts kan uiteindelijk bepalen of het nodig is om over te gaan tot thuisisolatie.


Wanneer wordt de situatie van thuisisolatie opgeheven?

Als iemand bevestigd besmet is met het coronavirus dan wordt de periode van isolatie alleen opgeheven in overleg met het verpleegkundig team van Philadelphia. Wanneer iemand enkel ziekteverschijnselen vertoonde en besmetting niet bevestigd is dan is de thuisisolatie voorbij wanneer hij of zij gedurende 24 uur klachtenvrij is.


Wanneer kan iemand worden getest op het coronavirus?

Het testbeleid verschilt per GGD-regio in Nederland. Zorgmedewerkers met symptomen van het coronavirus kunnen sneller getest worden, hier is een speciaal testbeleid voor ontwikkeld.

Bekijk ook

Zoekopties