Voor logeren en vakantie hebben we een regeling opgesteld.

Voorwaarden logeren

Indien u een reis naar buitenland overweegt, kijk dan voor de laatste informatie en adviezen op nederlandwereldwijs.nl.

Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en mensen die 55+ zijn en een intensieve (somatische) zorgvraag is met betrekking tot bezoek/ vakantie de aanbeveling om samen met het team op locatie goed te kijken naar de mate van kwetsbaarheid en mogelijke risico’s voor alle betrokkenen.

Voorwaarden logeren

> Een cliënt mag bij u logeren als hij of zij geen symptomen van het coronavirus vertoont. Ook u en de mensen die bij u wonen moeten gezond zijn. Het aantal bezoekers thuis is in lijn met het coronabeleid van de overheid.

Tijdens het logeren

Tijdens het logeren is het van belang dat de landelijke afspraken zoals deze vanuit het RIVM zijn opgesteld worden nageleefd. Voor 1 tot enkele vaste verwanten kan de 1,5 meter afstandregel los gelaten worden. Voor anderen geldt houd verder nog zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

Daarnaast is het van belang dat drukke plaatsen vermijd worden en dat de landelijke afspraken met betrekking tot mondkapjesgebruik, terrasbezoek, bioscoopbezoek, etc. worden nageleefd. Ook blijven de hygiëneregels van toepassing.


Wat als de cliënt of de verwant tijdens het logeren ziek wordt?

Als u of uw familielid tijdens het logeren ziek wordt dan kan uw familielid niet zomaar terugkomen naar de woonlocatie. In dat geval vindt er een overleg plaats tussen de begeleider van de locatie en de verpleegkundige via DigiContact. Er kan bijvoorbeeld worden besloten om eerst te testen op het coronavirus en de uitslag af te wachten. 

Bekijk ook