Vakantie in het buitenland wordt ten strengste afgeraden. 

Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en mensen die 55+ zijn en een intensieve (somatische) zorgvraag hebben is op bezoek en vakantie gaan mogelijk nadat verwanten samen met het team op locatie goed hebben bekeken wat de mate van kwetsbaarheid is en wat de risico's zijn voor alle betrokkenen.

Voor logeren en vakantie hebben we een regeling opgesteld.

Voorwaarden logeren

Het is belangrijk dat op het gebied van de bezoekregeling alle stappen doorlopen zijn voorafgaand aan het logeren. 

> Een cliënt mag alleen bij u logeren als hij of zij geen symptomen van het coronavirus vertoont. Ook u en de mensen die bij u wonen moeten gezond zijn. U mag niet meer dan twee mensen ontvangen. 
 

Tijdens het logeren

Tijdens het logeren is het van belang dat de landelijke afspraken zoals deze vanuit het RIVM zijn opgesteld worden nageleefd. De 1,5 meter afstandregel blijft van toepassing, ook tussen u en uw familielid onderling. Er wordt een uitzondering gemaakt als uw familielid niet in staat is om de anderhalve meter tot u aan te houden. 

Daarnaast is het van belang dat drukke plaatsen vermijd worden en dat de landelijke afspraken met betrekking tot mondkapjesgebruik, terrasbezoek, bioscoopbezoek, etc. worden nageleefd. Ook blijven de hygiëneregels van toepassing.


Wat als er zorggerichte verrichtingen binnen 1,5 meter nodig zijn?

Wanneer er tijdens het logeren zorggerichte verrichtingen noodzakelijk zijn binnen de 1,5 meter welke niet kunnen worden uitgesteld en niet vluchtig kunnen plaatsvinden, dan is het uitgangspunt dat maximaal 1 verwant dit uitvoert en eventuele overige verwanten de 1,5 meter zoveel mogelijk blijven nastreven.


Wat als de cliënt of de verwant tijdens het logeren ziek wordt?

Als u of uw familielid tijdens het logeren ziek wordt dan kan uw familielid niet zomaar terugkomen naar de woonlocatie. In dat geval vindt er een overleg plaats tussen de begeleider van de locatie en de verpleegkundige via DigiContact. Er kan bijvoorbeeld worden besloten om eerst te testen op het coronavirus en de uitslag af te wachten.


Terugkomst op locatie

Na terugkomst wordt uw familielid door de begeleiders de eerste uren goed geobserveerd als het gaat om verschijnselen van het coronavirus (niezen, hoesten, loopneus, koorts).

Logeren 18+ op locatie bij Philadelphia

Per 1 juli is het weer mogelijk dat cliënten van 18+ die niet wonen bij Philadelphia komen logeren op de locaties of komen voor een kortdurend verblijf. Iedere locatie kijkt voor zichzelf of de tijd al rijp is om logeren weer op te starten. Voor logés kunnen de afspraken worden gehanteerd zoals deze op de locatie ook voor andere cliënten gelden.  

Vakantie

Vakantie in het buitenland wordt ten strengste afgeraden.

Bekijk ook