Aanvullende aandachtspunten voor bezoek

Voor mensen die zelfstandig wonen in een appartement zonder gezamenlijke ruimte, of mensen uit een woonlocatie die de gezamenlijke ruimte niet hoeven te bezoeken en ouder zijn dan 18 jaar gelden de regels die voor alle Nederlanders gelden.

Een belangrijke voorwaarde is dat ze in staat zijn om de 1,5 meter afstand te hanteren.

Valt iemand onder een risicogroep?

Het kan zijn dat iemand onder een risicogroep valt. In dat geval gelden de afspraken zoals deze zijn opgesteld voor mensen die ouder zijn  dan 55 en intensieve (somatische) zorg vragen.
>  Lees wanneer iemand tot een risicogroep behoort
>  Lees de uitgangspunten voor mensen ouder dan 55 jaar die intensieve zorg vragen 

Bekijk ook