Er zijn mensen die tot een risicogroep behoren. Deze mensen hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. Het gaat om:

ouderen
>
  mensen boven de 70 jaar; 
>  we hanteren 55 jaar bij cliënten met een intensieve somatische zorgvraag.

mensen
>  met chronische luchtweg- of longproblemen onder behandeling van een longarts;
>  die chronische hartpatiënt zijn, onder behandeling van een cardioloog;
>  met suikerziekte waarbij iemand niet goed is ingesteld en / of complicaties heeft;
>  met nierziekte waarbij dialyse noodzakelijk is of die in afwachting zijn van een niertransplantatie;
>  met verminderde weerstand tegen infectie door gebruik van medicijnen voor een auto-immuunziekte 
>  die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan;
>  zonder milt of met een milt die niet functioneert;
>  met bloedziekte;
>  met verminderde weerstand vanwege weerstand verlagende medicijnen;
>  met kanker tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en / of bestraling;
>  met ernstige afweerstoffen waarvoor behandeling van een arts nodig is;
>  met een hivinfectie (nog) niet onder behandeling van een arts of een hivinfectie met een CD getal onder < 200/mm2;
>  met ernstige leverziekte;
>  met ernstig overgewicht ( BMI > 40).

Bekijk ook