Aanvullende aandachtspunten voor bezoek

Voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen gelden de regels die voor alle Nederlanders gelden. Een belangrijke voorwaarde is dat ze in staat zijn om de 1,5 meter afstand te hanteren.

Wat als een ouder niet onderdeel is van het gezin?
Als een kind bij een van de ouders woont en de andere ouder elders verblijft dan is het voor een gezonde ontwikkeling van belang dat de kinderen contact blijven hebben met deze ouder. Dit contact zou dan wel moeten aansluiten bij de gangbare afspraak met de eventuele voogdijinstelling of rechter.

Ouders die tot een risicogroep behoren

Het kan zijn dat iemand onder een risicogroep valt. In dat geval gelden de afspraken zoals deze zijn opgesteld voor mensen die ouder zijn  dan 55 en intensieve (somatische) zorg vragen.

>  Lees wanneer iemand tot een risicogroep behoort
Lees de uitgangspunten voor mensen ouder dan 55 jaar die intensieve zorg vragen 

Bekijk ook