Aanvullende aandachtspunten voor bezoek

Kinderen en jongeren lopen de minst grote risico’s als het gaat om de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Gezien hun leeftijd is contact met verwanten of vaste verzorgers van groot belang voor een gezonde emotionele en sociale ontwikkeling.

We gaan uit van het principe dat de woonlocatie wordt gezien als een ‘tweede’ gezinssituatie, voor kinderen die permanent bij Philadelphia wonen. Gebruik van mondkapjes is niet nodig. Anderhalve meter afstand is niet nodig.We bekijken met een multidisciplinair team of een kind zonder problemen bij verwanten thuis kan verblijven. Als dat zo is en het kind behoort niet tot de risicogroep dan gelden de volgende uitgangspunten:

>  Veelvuldig digitaal contact met verwanten of verzorgers is zeer van belang.
>  Verwanten en verzorgers kunnen buiten wandelen of fietsen met hun kind.
>  Verwanten kunnen het kind bezoeken in de woonlocatie op hun kamer.
>  Kinderen kunnen vanuit de thuissituatie bij familie weer naar de woonlocatie (en omgekeerd) zolang er geen sprake is van coronagerelateerde klachten bij betrokkenen.

Voorwaarden voor bezoek

>  Coronagerelateerde klachten worden zowel bij vertrek als bij terugkeer naar de locatie gecheckt. We kijken hierbij naar: koorts, kortademigheid, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en reuk- en smaakverlies.
>  AIs er sprake is van coronagerelateerde klachten, dan kan de cliënt niet naar de locatie of naar huis. Dit betekent dat de cliënt thuis blijft en niet naar locatie mag tot de cliënt minimaal 24 uur klachtenvrij is. Wat betreft het al dan niet hebben van koorts is het van belang om uit te gaan van een zogenaamde ‘0-meting’. Op basis van deze 0-meting kan bepaald worden of een cliënt wel/geen koorts heeft en weten we wat gangbaar is voor de cliënt.
>  De thuissituatie/ouders en het kind (gezin) wordt gevraagd om geen ander bezoek te hebben dan de eigen gezinsleden. En ook om niet op bezoek te gaan bij anderen.
>  De ouders en het kind (gezin) begeven zich in en om de woning thuis.
>  Ouders in de thuissituatie passen de hygiënemaatregelen van het RIVM toe.

Kinderen met een ernstige meervoudige beperking

Als een kind of iemand onder de 23 jaar tot de risicogroep behoort dan gelden dezelfde afspraken als voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

>  lees de uitgangspunten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking

Bekijk ook