Aanvullende aandachtspunten voor bezoek

Alle mensen met een ernstige meervoudige beperking vallen onder de risicogroep. Dat betekent dat zij een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. Daarom geldt voor deze mensen aanvullend op de algemene uitgangspunten het volgende:

>  Omdat iedere cliënt zo verschillend is, zal samen met de verwanten worden bekeken welke vorm van contact en bezoek het meest geschikt is.
>  Contact via digitale middelen is voor veel cliënten van belang.
>  Contact en bezoek via de ramen is mogelijk.
>  Veilig contact en bezoek met plexiglas tussen de cliënt en de bezoeker is mogelijk.
>  Als verwanten en cliënten kunnen realiseren dat er 1.5 meter afstand worden gehouden, hoeft er geen zelfgemaakt mondkapje of ‘niet chirurgisch’ mondkapje te worden gebruikt.
>  Verwanten kunnen fysiek contact hebben met de cliënt en binnen een straal komen van 1,5 meter. We stellen hierbij het gebruik van mondkapjes niet verplicht. Indien het de voorkeur heeft van de verwant kan dat natuurlijk wel.
>  Lees verder over de mogelijkheden voor logeren en vakantie.

Toelichting gebruik mondkapjes
Binnen 26 verpleeghuizen vinden op dit moment pilots plaats met mondkapjes bij bezoek om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Philadelphia volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking hebben we ervoor gekozen om deze lijn te volgen en ook gebruik te maken van mondkapjes als er bezoek plaatsvindt.

Bekijk ook