Aanvullende aandachtspunten voor bezoek

Mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking kunnen vaak op verschillende wijze wel of niet gehoor geven aan de 1.5 meter afstand. Als het gaat om bezoek en contact dan geldt aanvullend op de algemene uitgangspunten het volgende:

>  Contact met verwanten via digitale middelen is  van belang.
>  Verwanten kunnen met inachtneming van de 1.5 meter op bezoek in het appartement van de cliënt. Er is voor dit bezoek geen mondkapje nodig.
>  Cliënten kunnen op bezoek bij een verwant of bij vrienden als de 1,5 meter in acht wordt genomen en het maximum van drie personen inclusief de cliënt. Als zij de locatie delen met medecliënten uit de risicogroep dan bekijken we of we deze verschillende groepen van elkaar kunnen scheiden in de groepsruimte.
>  Lees verder over de mogelijkheden voor logeren en vakantie.

Wat als het voor iemand moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden?
>  Deze mensen kunnen verwanten ontmoeten met tussenkomst van plexiglas.
>  Wandelen met een verwant of vriend buiten de locatie is mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van een nietmedisch mondkapje.

Volwassenen die tot een risicogroep behoren

Het kan zijn dat iemand onder een risicogroep valt. In dat geval gelden de afspraken zoals deze zijn opgesteld voor mensen die ouder zijn  dan 55 en intensieve (somatische) zorg vragen.

>  Lees wanneer iemand tot een risicogroep behoort
>  Lees de uitgangspunten voor mensen ouder dan 55 jaar die intensieve zorg vragen 

Bekijk ook