Door coronamaatregelen was bezoek ontvangen op locaties de laatste tijd moeilijk, of het kon helemaal niet. Nu maakt de Nederlandse samenleving stappen waarin weer meer mogelijk wordt, dus ook bij Philadelphia. We gaan er vanuit dat de regels die voor alle Nederlanders gelden ook voor de mensen die wij ondersteunen van toepassing zijn. De richtlijnen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland helpen ons om specifieke kaders te stellen.


We kijken naar mogelijkheden

We hebben algemene aandachtspunten voor bezoek en specifieke kaders voor de verschillende doelgroepen opgesteld. Hiermee kunnen zo mogelijk bewoners, zorgprofessionals en verwanten samen tot een goede afspraak komen. Het blijft maatwerk, wat past voor de één past niet voor de ander. We spreken daarom van een kader, er kan alsnog per individuele cliënt of locatie een andere invulling aan worden gegeven. We houden rekening met wensen en mogelijkheden van de cliënt, bouwkundige omstandigheden van de locatie of een appartement, eventuele groepsgrootte en groepssamenstelling en de mate van aanspreekbaarheid in het nakomen van afspraken. Er bestaan immers grote verschillen tussen kwetsbaarheid, besmettingsrisico's en de persoonlijke situatie van iedere cliënt.

Waar moet u als bezoeker rekening mee houden?

Als u op bezoek wilt komen, plan dit dan in samenspraak met begeleiders. Zo kunnen we rekening houden met de drukte op de locatie en kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat mensen elkaar veilig kunnen passeren in de gang als dat nodig is. Spontane bezoekjes kunnen helaas nog niet plaats vinden.


Kom niet als u klachten heeft!

Vertoont u klachten van het coronavirus? Zoals: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademhalen of koorts. Kom dan niet op bezoek. Wacht tot u 48 uur koortsvrij bent en ten minste 24 uur klachtenvrij bent voordat u een bezoek plant. Als u op locatie komt dan vragen we u naar uw gezondheid.  


Hanteer de maatregelen

We vertrouwen erop dat alle bezoekers zich aan de hygiëneregels van het RIVM houden. We doen daarmee een dringend beroep op u. Kom niet in de buurt van andere cliënten en blijf ook op 1,5 meter afstand van de medewerkers. Het helpt ons als u met uw familielid spreekt over wat wel en niet kan. Maar ook als u benadrukt waarom het naleven van de maatregelen zo ontzettend belangrijk blijft.
> lees op de website van het RIVM meer over de algemeen geldende coronamaatregelen


Gemeenschappelijke ruimtes worden weer voor iedereen toegankelijk

We werken ernaar toe dat de gemeenschappelijke ruimtes in de locaties in ieder geval per 1 september weer voor iedereen toegankelijk zijn. Vraag de locatie waar u komt welke regels op dit moment gelden en volg deze op.

Hoe gaan we om met bezoek als ...

iemand mogelijk besmet is met het coronavirus?

Als een cliënt of een medewerker op locatie mogelijk besmet is met het coronavirus dan geldt er een algemeen bezoekverbod voor iedereen die in die woning woont. Dit verbod blijft gelden tot we zeker weten of er sprake is van een daadwerkelijke besmetting. Pas als besmetting met het coronavirus definitief is uitgesloten kan bezoek weer toegelaten worden.

> lees meer over quarantaine en wat we doen bij een mogelijke besmetting

een medewerker op locatie besmet is met het coronavirus?

Als een besmette medewerker contact heeft gehad met de bewoners van een locatie dan treden voor deze bewoners de quarantaineregels in werking. Dat betekent dat er tot twee weken na het contact sprake is van een algemeen bezoekverbod.

> lees wat we doen als een medewerker besmet is

een cliënt op locatie besmet is met het coronavirus?

Als een cliënt besmet is met het coronavirus dan treden isolatie en quarantaine maatregelen in werking. In dat geval geldt er een algemeen bezoekverbod voor iedereen die in de woning woont. Dit blijft geldig tot het moment dat deze cliënt minimaal 48 uur klachtenvrij is.

> lees meer over isolatie en wat we doen als er sprake is van een besmetting

 


Vragen over bezoek

Mag ik als bezoeker mijn familielid of bekende mee naar buiten nemen?

Als u op bezoek komt, dan kunt u ervoor kiezen om samen naar buiten te gaan. We verzoeken u dringend om ook tijdens het wandelen de 1,5 meter afstand aan te houden. Volg de regels die voor alle Nederlanders gelden. Het is niet de bedoeling dat u ook andere cliënten mee naar buiten neemt, ga alleen op stap met uw eigen familielid of bekende.


Kan ik mijn gezondheid extra in de gaten houden?

Om alert te blijven op de symptomen raden we het gebruik van de OLVG Corona Check aan. Via deze app houdt u dagelijks uw gezondheid bij. Op basis van de gegevens geeft de app binnen 48 uur bericht als er mogelijk sprake is van een besmetting. Veel medewerkers van Philadelphia maken al gebruik van de app. We zien dit als een waardevolle aanvulling op onze bestaande voorzorgsmaatregelen. Aanmelden kan via: decoronacheck.nl


Tot wanneer gelden deze maatregelen?

We weten niet precies hoe de huidige situatie zich ontwikkelen zal. Natuurlijk blijven we het liefste bouwen aan mogelijkheden. Ook kan het zijn dat de overheid de versoepeling in de maatregelen terugdraait. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een nieuwe piek van besmettingen. In dat geval zullen wij onze bezoekregeling herzien. Als er iets belangrijks verandert in onze maatregelen dan informeren wij u hierover. De laatste informatie is altijd terug te vinden op onze website.


Bekijk ook