Coronavirus: onze aanpak

Wij snappen dat de situatie rondom het coronavirus soms moeilijk kan zijn. Juist nu is duidelijke en actuele informatie belangrijk. We leggen uit waarom bepaalde maatregelen en besluiten worden genomen.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop. De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus brengen situaties met zich mee die anders zijn dan normaal. Wij snappen dat dit soms moeilijk kan zijn en vinden het belangrijk om zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen en met welke motivatie besluiten zijn genomen.

Actuele situatie

Het kabinet heeft op 28 september nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uiteraard willen we er binnen Philadelphia alles aan doen om de mensen die bij ons in zorg zijn, onze collega’s, ouders, verwanten en bezoekers te beschermen. We willen voorkomen dat we onze woon- en dagbestedingslocaties opnieuw moeten sluiten. Hieronder staan de extra maatregelen die we binnen Philadelphia nemen, op basis van de maatregelen van het kabinet. De landelijke familieraad en landelijke cliëntenraad hebben ingestemd met deze maatregelen. Ze gaan in op 5 oktober en gelden tot nader order.

Gebruik van mondneusmaskers als 1,5 meter afstand niet mogelijk is
Naast alle hygiënemaatregelen, houden we op elke woon-, dagbesteding- of werklocatie 1,5 meter afstand. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij de behoefte van cliënten aan nabijheid of persoonlijke verzorging) dan dragen onze medewerkers een mondneusmasker van het type IIR. Het risico op besmetting wordt hiermee zowel voor de cliënt als voor de medewerker beperkt. Alleen wanneer dit echt niet wenselijk is voor de juiste zorg, kan hiervan worden afgeweken. Als je hierover vragen hebt kun je overleggen met de medewerkers.

Als een cliënt dat prettig vindt, dan kan hij of zij ook een masker gebruiken. Dit is alleen bedoeld voor de situaties waar er onvoldoende afstand kan worden bewaard. De maskers zijn op de locatie beschikbaar.

Als je op bezoek komt bij een woonlocatie, dan verzoeken wij je om ook een masker te dragen als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Deze zijn beschikbaar bij elk bezoek. Het masker is voor eenmalig gebruik.

Je verwant thuis ontvangen?
Dat kan nog steeds, maar natuurlijk niet als er bij je verwant of bij iemand van de familie sprake is van corona of klachten die passen bij het coronavirus. Of als je getest bent en er nog geen testuitslag is. Voor het bezoek van je verwanten aan de locatie gelden uiteraard de algemene maatregelen die op 28 september door de regering bekend zijn gemaakt. Dit betekent dat er niet meer dan 3 personen op bezoek mogen bij een bewoner en dat de 1,5 meter gewaarborgd blijft. Wij betreuren het dat deze nieuwe maatregelen nodig zijn. Echter, met deze aanpak streven we ernaar om met elkaar de gezondheid van de bewoners, medewerkers en jouzelf zo goed mogelijk te beschermen.

 

Waar kunt u terecht met vragen

De maatregelen die Philadelphia hanteert rondom het coronavirus brengen bijzondere situaties met zich mee. Mogelijk heeft u hier vragen over. Als cliënt, ouder of verwant. Zijn deze vragen praktisch van aard (wat betekent dit concreet in mijn of onze situatie?), neem dan contact op met de begeleiding of met de manager van de locatie. Het kan ook zijn dat u zich afvraagt wat de motivatie achter de beleidsmaatregelen is. Over de bezoekregeling, de inzet van beschermende materialen, het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten, enzovoort. Oftewel, dat u wil weten wat de beleidsmakers beweegt. Op Sophi is er de mogelijkheid om hier met een aantal directieleden over in gesprek te gaan. 

Bekijk ook

Zoekopties