Coronavirus: onze aanpak

Wij snappen dat de situatie rondom het coronavirus soms moeilijk kan zijn. Juist nu is duidelijke en actuele informatie belangrijk. We leggen uit waarom bepaalde maatregelen en besluiten worden genomen.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop. De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus brengen situaties met zich mee die anders zijn dan normaal. Wij snappen dat dit soms moeilijk kan zijn en vinden het belangrijk om zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen en met welke motivatie besluiten zijn genomen.

Actuele situatie

Bezoek naar 4 bezoekers per dag

Bewoners mogen, net als iedereen, 4 bezoekers per dag ontvangen. We vragen u wel om in de openbare binnenruimtes 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen.

Hierbij geldt nog steeds dat de algemene maatregelen in acht worden genomen. Ook als u al gevaccineerd bent. Bij klachten verzoeken wij u niet op bezoek te komen.

Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner, is het dragen van een mondkapje en het afstand houden niet meer verplicht. We vragen u dan bij voorkeur zelf ook volledig gevaccineerd te zijn of u te laten testen voorafgaand aan het bezoek.

Ontmoetingsruimtes open

U bent welkom in de ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld de woonkamer. Hier is het dus nog steeds van belang dat de maatregelen in acht worden genomen.

Gebruik van mondkapje bij zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers blijven voorlopig mondkapjes gebruiken wanneer 1,5 m afstand houden niet mogelijk is. Het is namelijk nog niet uitgesloten dat gevaccineerde zorgmedewerkers het coronavirus nog kunnen verspreiden en gevaccineerde bewoners nog besmet kunnen raken en ziek kunnen worden. Daarnaast verminderen de mondkapjes ongemerkte verspreiding van het virus door (ongevaccineerde) zorgmedewerkers naar (ongevaccineerde) bewoners.

Uitzonderingen op het gebruik van mondkapjes door zorgmedewerkers

Als bewoners én medewerkers volledige vaccinatie aangeboden hebben gekregen, kan er soms van deze richtlijn voor zorgmedewerkers af worden geweken. Bijvoorbeeld in situaties wanneer een mondkapje bij een zorgmedewerker een bewoner angstig maakt. Of als de communicatie ernstig wordt belemmerd. Het team maakt deze afweging samen met de manager Zorg en Begeleiding.

We kunnen dus steeds iets meer. En we blijven versoepelen wanneer dat kan. Het liefst gooien we alle maatregelen direct overboord maar dat kan helaas nog niet. Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, dan kunnen we ook binnen Philadelphia blijven versoepelen.

Dagbesteding of werk 

De dagbesteding en leerwerktrajecten van Philadelphia blijven open. Soms komt het voor dat cliënten niet genoeg afstand kunnen houden in hun werk. Dan draagt de begeleider een mondkapje. Ook kan de cliënt dan een mondkapje dragen als hij of zij dat fijn vindt. Als een cliënt werk of dagbesteding bij een andere organisatie of bedrijf heeft, dan bepalen zij zelf hun regels. Als daar vragen over zijn, kan dat worden besproken met de begeleider.

Testen bij klachten

Voor zowel de cliënten als begeleiders van Philadelphia geldt, bij klachten laten we ons testen en we blijven thuis totdat de testuitslag er is. Soms gebeurt het dat een cliënt met klachten toch naar een Philadelphia-locatie komt. In dat geval zullen we de cliënt helaas weer naar huis moeten sturen. Dit is erg vervelend en we willen dit natuurlijk liever voorkomen. We verzoeken je dan ook vriendelijk of je hier goed op wilt letten. Bij twijfel kun je ons altijd even bellen om te overleggen met de locatie.

Waar kun je terecht met vragen

De maatregelen die Philadelphia hanteert rondom het coronavirus brengen bijzondere situaties met zich mee. Mogelijk heb je hier vragen over. Als cliënt, ouder of verwant. Zijn deze vragen praktisch van aard (wat betekent dit concreet in mijn of onze situatie?), neem dan contact op met de begeleiding of met de manager van de locatie. Het kan ook zijn dat je je afvraagt wat de motivatie achter de beleidsmaatregelen is. Over de bezoekregeling, de inzet van beschermende materialen, het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten, enzovoort. Oftewel, dat je wilt weten wat de beleidsmakers beweegt. Op Sophi is er de mogelijkheid om hier met een aantal directieleden over in gesprek te gaan. 

Bekijk ook

Zoekopties