Coronavirus: onze aanpak

Wij snappen dat de situatie rondom het coronavirus soms moeilijk kan zijn. Juist nu is duidelijke en actuele informatie belangrijk. We leggen uit waarom bepaalde maatregelen en besluiten worden genomen.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop. De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus brengen situaties met zich mee die anders zijn dan normaal. Wij snappen dat dit soms moeilijk kan zijn en vinden het belangrijk om zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen en met welke motivatie besluiten zijn genomen.

Actuele situatie

Vaccinatie cliënten

De overheid heeft een voorlopig vaccinatieschema vrijgegeven. Vanaf 25 januari kunnen cliënten die bij ons wonen worden gevaccineerd. Cliënten of hun vertegenwoordigers bepalen zelf of ze gevaccineerd willen worden. Zij moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven. We begegeleiden het proces om tot een weloverwogen keuze te komen zorgvuldig. Cliënten worden uitgenodigd door de huisartsenposten.

De overheid heeft twee extra maatregelen genomen die invloed hebben op onze bewoners en uiteraard ook op verwanten en bezoekers.

Dringend advies om nog maar 1 persoon te ontvangen

  • Concreet betekent dit dat wij u vragen om per dag met maximaal 1 persoon op bezoek te gaan bij uw verwant, vriend, vriendin of kennis (bezoek van kinderen tot en met 12 jaar is hiervan uitgezonderd).
  • Dit betekent ook dat onze bewoners maar 1 keer per dag op bezoek kunnen bij iemand anders. Dit kan een vriend(in) zijn maar natuurlijk ook bezoekje aan familie. Hier geldt ook dat er geen andere bezoekers mogen zijn.

Avondklok van 22.00 uur tot 04.30 uur

Het kabinet voert vanaf zaterdag 23 januari een avondklok in. Het is dan de bedoeling dat iedereen van 22.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het is niet toegestaan om dan zonder geldige reden op straat te zijn.

Concreet betekent dit dat op onze locaties tijdens de avondklok-uren geen bezoek ontvangen wordt. Onze cliënten worden ook over de nieuwe coronamaatregelen geïnformeerd. Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt als het noodzakelijk is voor de juiste zorg. Neem hiervoor even contact op met uw manager. 

Woonlocaties

De woonlocaties blijven open. Bewoners kunnen ook gewoon naar buiten gaan en bezoek ontvangen, niet meer dan 1 persoon per dag. Ook kan een bewoner zelf bij iemand op bezoek gaan. Of bijvoorbeeld logeren bij familie. Het is wel belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Dat betekent 1,5 meter afstand en vaak handen wassen. Als iemand in de familie klachten heeft, dan is het noodzakelijk dat de cliënt thuisblijft.

Dagbesteding of werk 

De dagbesteding en leerwerktrajecten van Philadelphia blijven open. Soms komt het voor dat cliënten niet genoeg afstand kunnen houden in hun werk. Dan draagt de begeleider een mondkapje. Ook kan de cliënt dan een mondkapje dragen als hij of zij dat fijn vindt. Als een cliënt werk of dagbesteding bij een andere organisatie of bedrijf heeft, dan bepalen zij zelf hun regels. Als daar vragen over zijn, kan dat worden besproken met de begeleider.

Testen bij klachten

Voor zowel de cliënten als begeleiders van Philadelphia geldt, bij klachten laten we ons testen en we blijven thuis totdat de testuitslag er is. Soms gebeurt het dat een cliënt met klachten toch naar een Philadelphia-locatie komt. In dat geval zullen we de cliënt helaas weer naar huis moeten sturen. Dit is erg vervelend en we willen dit natuurlijk liever voorkomen. We verzoeken je dan ook vriendelijk of je hier goed op wilt letten. Bij twijfel kun je ons altijd even bellen om te overleggen met de locatie.

Waar kun je terecht met vragen

De maatregelen die Philadelphia hanteert rondom het coronavirus brengen bijzondere situaties met zich mee. Mogelijk heb je hier vragen over. Als cliënt, ouder of verwant. Zijn deze vragen praktisch van aard (wat betekent dit concreet in mijn of onze situatie?), neem dan contact op met de begeleiding of met de manager van de locatie. Het kan ook zijn dat je je afvraagt wat de motivatie achter de beleidsmaatregelen is. Over de bezoekregeling, de inzet van beschermende materialen, het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten, enzovoort. Oftewel, dat je wilt weten wat de beleidsmakers beweegt. Op Sophi is er de mogelijkheid om hier met een aantal directieleden over in gesprek te gaan. 

Bekijk ook

Zoekopties