Coronavirus: onze aanpak

Wij snappen dat de situatie rondom het coronavirus soms moeilijk kan zijn. Juist nu is duidelijke en actuele informatie belangrijk. We leggen uit waarom bepaalde maatregelen en besluiten worden genomen.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop. De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus brengen situaties met zich mee die anders zijn dan normaal. Wij snappen dat dit soms moeilijk kan zijn en vinden het belangrijk om zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen en met welke motivatie besluiten zijn genomen.

Actuele situatie

Ons land gaat de komende maanden stap voor stap weer open. Daarmee werken we toe naar een andere manier van met elkaar leven. In de samenleving en dus ook bij Philadelphia. We zijn nog niet van het coronavirus verlost. Maar het betekent wel dat er weer meer mogelijk wordt. 

Bezoekers zijn weer van harte welkom
De mogelijkheden wisselen per locatie en per bewoner. Er bestaan immers grote verschillen tussen kwetsbaarheid, besmettingsrisico’s en de persoonlijke situatie van iedere cliënt. Het is belangrijk dat u uw gezondheid goed in de gaten houdt als u op bezoek wilt komen.

 Lees over de aandachtspunten voor op bezoek komen en de specifieke kaders per doelgroep

Logeren en vakantie
Het is weer mogelijk om uw verwant bij u te laten logeren of mee te nemen op vakantie. Per 1 juli geldt dit ook voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een ernstige meervoudige beperking, of mensen die 55+ zijn en een intensieve zorgvraag hebben. Voor mensen ouder dan 18 die niet bij Philadelphia wonen geldt dat zij ook weer kunnen komen logeren op locatie.

 Lees verder over logeren en vakantie

Opstarten van dagbesteding, leren en werken
De dagbesteding die de afgelopen tijd op de woonlocaties is gegeven, zal de komende periode weer verplaatst worden naar de dagbestedingslocaties van Werk & Begeleiding. We zijn hard aan het werk om de diverse vormen van dagbesteding weer te openen. Daarbij houden we rekening met het werken op 1,5 meter afstand maar ook met de mogelijkheden voor het veilig vervoeren van cliënten. Het vraagt echt om maatwerk per locatie en per cliënt. De 1,5 meter afstand hoeft niet aangehouden te worden als

  • cliënten niet in staat zijn deze afstand aan te houden tot hun begeleider of mantelzorger 
  • cliënten onderling in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen.

Met alle cliënten is inmiddels contact gezocht om de mogelijkheden te bespreken. Begeleiders spreken met elke cliënt af wanneer dagbesteding voor hem/haar werk mogelijk is op de W&B-locatie. Zolang dit niet mogelijk is, zal op de woonlocatie de dagbesteding worden gegeven. 

Ambulante ondersteuning
Met mensen die wij ambulant ondersteunen wordt de situatie individueel bekeken en met de cliënt op maat afspraken gemaakt.

Communicatie per post
Op 14 mei stuurden we alle verwanten een brief met daarin informatie over het nieuwe normaal.
download de brief van 14 mei
Op 23 april stuurden we alle verwanten, uitgezonderd van mensen die wij ambulant begeleiden een brief.
download de brief van 23 april

Waar kunt u terecht met vragen

De maatregelen die Philadelphia hanteert rondom het coronavirus brengen bijzondere situaties met zich mee. Mogelijk heeft u hier vragen over. Als cliënt, ouder of verwant. Zijn deze vragen praktisch van aard (wat betekent dit concreet in mijn of onze situatie?), neem dan contact op met de begeleiding of met de manager van de locatie. Het kan ook zijn dat u zich afvraagt wat de motivatie achter de beleidsmaatregelen is. Over de bezoekregeling, de inzet van beschermende materialen, het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten, enzovoort. Oftewel, dat u wil weten wat de beleidsmakers beweegt. Op Sophi is er de mogelijkheid om hier met een aantal directieleden over in gesprek te gaan. 

Bekijk ook

Zoekopties