Corona – hoe & wat

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop. Ook in tijden van corona. We vinden het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Als je vragen hebt dan kun je terecht bij de locatie van je naaste. Hieronder vind je informatie over onderwerpen die betrekking hebben op corona.
Laatste update 22 maart 2022

 

Afwegingskader preventieve maatregelen

Nu er meer versoepelingen zijn gebruiken we binnen Philadelphia een afwegingskader voor preventieve maatregelen. We willen ervoor blijven zorgen dat kwetsbare cliënten zo min mogelijk risico hebben op besmetting. In het afwegingskader zijn aandachtspunten opgenomen die teams helpen om een afweging te maken tussen het wel of niet gebruiken van preventieve beschermende maatregelen (mondneusmaskers, bezoek, afstand). We willen dat de afweging zo breed mogelijk gedragen wordt. Daarom nemen we cliënten, vertegenwoordigers, teamleden en andere disciplines hierin mee.
 

Basisadviezen

Van onze medewerkers, cliënten, vrijwilligers en bezoekers vragen we zich aan de basisadviezen te houden. Afhankelijk van de afweging die op locatie is gemaakt kan een maatregel hieraan worden toegevoegd (bv afstand houden). 


 

Bezoek 

Er is in principe geen limiet, echter de ‘bezoekersstroom’ moet veilig te reguleren zijn. Op basis van een afweging op locatie (bijvoorbeeld bij kwetsbare cliënten) kunnen we bijvoorbeeld aan bezoekers vragen om in de algemene ruimtes preventief een mondneusmasker (min. type IIR) te dragen. 
 

Dagbesteding

Dagbestedingen zijn open. Voor cliënten met een kwetsbare gezondheid kunnen extra preventieve maatregelen worden genomen (zoals mondneusmasker, afstand). Voor de horeca-dagbestedingslocaties gelden de maatregelen die in Nederland gelden. 
 

Opvang kinderen

Orthopedagogische Dagcentra (ODC) en Naschoolse opvang (NSO) zijn open. 
 

Logeren

Cliënten kunnen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting en in overleg met de cliënt en/of vertegenwoordiger hiervan worden afgeweken. Bij corona-gerelateerde klachten is er wel vooraf overleg. 
 

Medische alertheid

Als een begeleider vermoedt dat er bij je familielid sprake is van een coronabesmetting, dan zal er extra aandacht worden besteed aan het in de gaten houden van het welbevinden, zoals ademhaling, bloeddruk, hartslag. Ook zullen onze begeleiders dan altijd contact met het verpleegkundige team hebben. Zij adviseren de begeleiders over de te nemen stappen en denken mee wat voor alle cliënten van de locatie nodig is. Met betrekking tot isolatie of quarantaine adviseren de verpleegkundigen altijd conform de meest actuele richtlijnen van RIVM. 
 

Testen bij klachten

Voor zowel de cliënten, medewerkers, vrijwilligers als bezoekers geldt: bij klachten laten we ons testen en we blijven thuis totdat de testuitslag er is. 

Testen via de GGD: www.coronatest.nl of bellen naar 0800-1202.
 

Vaccinatie cliënten

Alle cliënten zijn voor verschillende vaccinatie-rondes uitgenodigd. Veel cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt en zijn gevaccineerd en geboosterd.
 

Vakantie

Kijk op www.wijsopreis.nl wat nodig is.
 

Verpleegkundig team

Philadelphia heeft een speciaal verpleegkundig team. Begeleiders kunnen 24/7 contact opnemen met dit team voor advies, ook als er een vermoeden bestaat van een coronabesmetting. 
 

Vervoer

Cliënten volgen bij vervoer de maatregelen die op dat moment nodig zijn (o.a. OV en taxi).

Als een mondneusmasker nodig is en de cliënt dit niet kan dragen dan moet er een ingevulde verklaring zijn. Bij corona-gerelateerde klachten is vervoer niet mogelijk.
 

Vrije tijd

Cliënten kunnen gebruik maken van alle vrije tijd activiteiten.
 

Vrijwilligers

We zijn blij als vrijwilligers komen helpen. We vragen van hen om de afspraken die men op locatie heeft gemaakt te volgen en om bij corona gerelateerde klachten thuis te blijven. 

Vragen over corona?

Corona kan altijd voor vragen blijven zorgen.

Hiervoor kun je contact opnemen met de begeleiding of met de manager van de locatie.

Je kunt je vragen ook stellen via

Sophi.online

Een plek waar je als naaste terecht kan voor een gesprek.