Philadelphia wil jou graag goed ondersteunen. We vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Daarom willen we weten wat we goed doen en wat we niet goed doen. Dus praat daarover met je begeleider.

Heb je complimenten?

Als je tevreden bent over ons, dan horen wij dat graag. Wil je ons een compliment geven dan kan dat. Vertel het vooral eerst aan je begeleider dat je tevreden bent.

Je kunt ook een leuk bericht op onze Facebookpagina plaatsen. Of een mail sturen naar info@philadelphia.nl.

Wat te doen als je een klacht hebt?

Als je niet helemaal tevreden bent, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt altijd terecht bij je begeleider. Je kunt ook:

Jan Boudewijn, Fredy Ockeloen en Keja Schrantee zijn onze onafhankelijke klachtenfunctionarissen.

Onafhankelijk vertrouwenspersonen

Misschien vind je het moeilijk om te praten over je klacht met je begeleider of onze klachtfunctionaris. Dan kun je altijd contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen die er voor onze cliënten zijn. Zij zijn niet in dienst van Philadelphia en onafhankelijk. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht.

Manny Frederiks
Telefoon (038) 465 69 00
E-mail hfrederiks@kpnplanet.nl

Anja Konijn
T (06) 21 68 81 78
E anjakonijn@kpnplanet.nl

Klachtencommissie

Natuurlijk kan het gebeuren dat je vindt dat Philadelphia niet goed met je klacht omgaat. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Zij behandelt alleen individuele klachten. Ook de klachtencommissie is onafhankelijk; de leden van de commissie hebben geen enkele relatie met Philadelphia. Voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie geldt een termijn van drie jaar. Lees hier het jaarverslag klachtencommissie 2016.

Meer weten? Neem contact op met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Marlies Siblesz
Postbus 1255
3800 BG Amersfoort
Telefoon (033) 760 20 00
E-mail info@philadelphia.nl

Heldere folders

We hebben een folder gemaakt waarin we uitleggen wat je kunt doen als je niet tevreden bent. Lees daarover meer op de poster Ontevreden? Praat er over! Je kunt ook een formele klacht indienen. Philadelphia werkt volgens de wettelijke klachtenregeling. Over die regeling hebben we ook een folder gemaakt, die kun je ook kunt downloaden: Klachtenregeling.

Heb je na het lezen van de folders nog vragen, neem dan gerust contact op met je begeleider, een van de vertrouwenspersonen of met een van de onafhankelijke klachtfunctionarissen.

Zoek naar locaties bij mij in de buurt