Het MuziekAkkoord speciaal onderwijs is een feit. In dit akkoord staat hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs. Op woensdagmiddag 23 november ondertekenden meer dan honderd partijen, waaronder Philadelphia Zorg, het Muziekakkoord in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Koningin Máxima woonde de ondertekening bij. Zij is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas.

Het doel van het akkoord is het stimuleren van structureel muziekonderwijs binnen het speciaal onderwijs in Nederland en het Caribisch Gebied. De komende vijf jaar bestaat dit uit inspiratiesessies, instrumentenpakketten voor scholen en introductielessen op maat. In november start een onderzoek onder scholen voor speciaal onderwijs over de impact van muziekonderwijs.

Muziek versterkt de sociale binding met de omgeving en vergroot de kwaliteit van leven. Daarnaast draagt het bij aan betere schoolprestaties. Mooie elementen waarmee we kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Een toekomst gunnen we ieder kind en in het bijzonder kinderen met een beperking en/of achterstand.

Philadelphia draagt bij

Philadelphia levert een bijdrage aan het akkoord door het openstellen van de methodiek Muziek Werkt Zo!, met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van actief muziek maken op mensen met een verstandelijke beperking en met het ter beschikking stellen van muziekboxen met allerhande muziekinstrumenten erin.

MuziekTafelDag

De ondertekening van het akkoord vond plaats tijdens de Landelijke MuziekTafeldag. Regio’s waar structureel muziekonderwijs wordt gegeven, komen samen om kennis en ervaringen te delen. Koningin Máxima bezoekt een aantal werksessies. Thema’s zijn onder meer het behouden en versterken van netwerken, kansengelijkheid, en de juiste mensen voor de klas. De kinderen die aan deze dag meedoen krijgen van Philadelphia allemaal een Muziekpaspoort.

Over Stichting Méér Muziek in de Klas

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich samen met partners, ambassadeurs en sponsoren in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch Gebied. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het brein, maakt kinderen empathischer en vergroot hun zelfvertrouwen.