Eenzaamheid en armoede zijn in Amsterdam Nieuw-West veel aanwezig. De multiculturele Oasekerk en Philadelphia Zorg zetten daar samen iets tegenover: een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder beperking, kerkgangers en buurtbewoners. Met ruimte voor allerlei buurtgerichte activiteiten, bijvoorbeeld een ruilbeurs en kledingbeurs samen met het Leger des Heils. Deze week ondertekenden de kerk en Philadelphia de samenwerkingsovereenkomst, begin oktober is de opening voor de buurt.

Philadelphia heeft een woonlocatie naast de kerk. Daar komt nu dagbesteding in de kerk bij. Philadelphia werkt eraan dat iedereen een gewoon en eigen leven kan leiden. Mensen begeleiden die een afstand hebben tot de samenleving. Zinvolle dagbesteding én echt werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onder andere de Oasekerk komt dat samen. 

Iedereen is welkom

Pieter Nugteren van de Oasekerk: ‘Wij geloven dat we er niet voor onszelf zijn, maar voor de ander. Door de samenwerking met Philadelphia wordt ons gebouw nog meer gebruikt als plek van ontmoeting, ondersteuning en hulp. En dat is nodig in deze buurt vol eenzaamheid en armoede. Iedereen is welkom, of je nu iets gelooft of niet. Samen met Philadelphia gaan we sociale verbindingen leggen in de buurt. We hopen dat mensen daardoor tot bloei komen.’

Joost Overmeer van Philadelphia: ‘Er komt een kledingbeurs met het Leger des Heils, afgewisseld met een ruilbeurs. We gaan buurtmaaltijden maken die mensen in de kantine van de kerk samen kunnen nuttigen, afhalen mag ook. Onze cliënten en deelnemers zullen ook de kerk schoonhouden. De buurt en buurtvereniging staan echt open voor onze plannen. Binnen vijf jaar wordt het hier platgegooid en komen er nieuwe woningen. Dus één voor één zullen mensen vertrekken, maar de kerk blijft als ontmoetingsplek staan, ook in de nieuwe wijk.’

De voorbereidingen worden nu getroffen zodat dit bijzondere project in oktober kan openen. Daarvoor werken de clusters Zorg & Wonen én Werk & Begeleiding van Philadelphia nauw samen met de kerk en de buurt.