Philadelphia is gestart met het project ‘Regelarm Verantwoorden’. In samenwerking met drie zorgkantoren (Menzis, CZ en Zilveren Kruis) onderzoeken we hoe we de zorg op een andere manier kunnen verantwoorden. Zodat het minder tijd kost en we vastleggen wat ertoe doet, in plaats van wat moet. 

In de nieuwe manier van verantwoorden kijken we bijvoorbeeld hoe cliënten en verwanten de kwaliteit van de geleverde zorg ervaren. Als eerste actiepunt ontwikkelen we een nieuw format voor het cliëntdossier. We onderzoeken wat we moeten vastleggen om goede zorg te garanderen, de naasten goed te informeren en goed samen te kunnen werken met collega’s en organisaties. Daarnaast willen we de aanvraagprocedure voor meerzorg regelarmer maken. 

We kijken ook naar de mogelijkheden om te steunen op elkaars controles. Hoe kunnen de controles van Philadelphia, de accountant en het Zorgkantoor elkaar aanvullen en hoe worden dubbelingen voorkomen? 

Het project loopt tot en met 2023. Hopelijk vormen de uitkomsten binnen Philadelphia de basis voor landelijke aanpassingen, om te zorgen dat iedere zorgaanbieder regelarm(er) kan verantwoorden en er meer tijd en energie overblijft voor de mensen die wij ondersteunen.

Stapsgewijze invoering

We starten bij 12 Philadelphia locaties vespreid over het land met vernieuwing van het cliëntdossier voor wonen en dagbesteding. Bij twee locaties wordt de aanvraagprocedure voor meerzorg onder de loep genomen. Het steunen op elkaars controles wordt ingezet op alle locaties van Philadelphia in het werkgebied van de drie deelnemende zorgkantoren. Geleidelijk aan wordt het aantal locaties verder uitgebreid. 

In het whitepaper dat over Regelarm Verantwoorden is opgesteld, vind je alle informatie